Úřední deska: Podmínky přijímání dokumentů a provoz podatelny

Pro předání osobního podání i mimo úřední hodiny je Vám k dispozici bílá poštovní schránka v 1. poschodí budovy A.

Provoz centrální podatelny

 • Adresa pro přijímání dokumentů

Mendelova univerzita v Brně (Podatelna se nachází v budově A, 1. poschodí, dveře č. N2034.)

Centrální podatelna

Zemědělská 1665/1

613 00 Brno

 • Elektronická adresa

podatelna@mendelu.cz

 • Telefon

+420 545 135 212, +420 545 135 112, +420 545 135 197

 • Úřední hodiny

Čas pro příjem dokumentů osobně v nouzovém režimu:

pondělky a středy 8.00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hod

 • Identifikátor datové schránky

85ij9bs

Způsoby podání při příjmu dokumentů

 • Doručením poštou a doručovacími službami
 • Datovou schránkou
 • Elektronickou poštou (e-mailem)
 • Doručením na technických nosičích dat
 • Osobním podáním

Podmínky přijímání dokumentů v elektronické podobě

Přípustné formáty pro datové zprávy
 • Pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XLM Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS Power Point Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Point Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/ Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)
 • isdoc/isdocx (Information Systém Document) verze 5. 2. b a vyšší
 • edi (Engine Electronic Data Interchange File)
Maximální velikost datové zprávy

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 20 MB.

Maximální velikost souborů přijímaných elektronickou poštou (e-mailem) je 10 MB.

Podání na přenosném technickém nosiči dat

Přípustné přenosné technické nosiče dat (dále „nosič“) :

 • Nepřepisovatelná CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • USB Flash disk, obsahující formát čitelný pod operačním systémem Windows

Předaný nosič je součástí podání a vrací se jen na výslovnou žádost uplatněnou na podatelně před jeho předáním.

Potvrzování doručených zpráv

Odesílatel je po přijetí datové zprávy do datové schránky univerzity automaticky informován o jejím doručení prostřednictvím systému datových schránek.

Na podání učiněná na oficiální e-mailové adresy podatelen jsou podavateli zasílána automatická potvrzení generovaná systémem spisové služby univerzity.

Ostatní informace a bezpečnostní opatření

Jednou datovou zprávou, e-mailem nebo na jednom technickém nosiči dat je možno zaslat jen jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho přílohami.

Bezpečnostní opatření

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu a počítačového programu nebo škodlivý kód

Podatelna nepřijme datovou zprávu, která nebude v přípustném datovém formátu nebo programu nebo pokud převyšuje maximální stanovenou velikost.

Nepřijata a nezpracována bude rovněž datová zpráva, která je poškozená, neúplná nebo nečitelná a obsahuje škodlivý kód, který může poškodit informační systém nebo výpočetní techniku.

Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky internetového připojení.

Důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že dokument v listinné nebo digitální podobě nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, že obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, který je schopen přivodit škodu na informačním systému, že technické parametry přenosného technického nosiče dat nebudou v normě a z dokumentu bude možné určit odesílatele, pak tento bude vyrozuměn o případných vadách a postupu pro jejich odstranění.

Nepodaří-li se však ve spolupráci s odesílatelem vady odstranit nebo nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu, včetně jeho kontaktních údajů, anebo bude elektronický dokument obsahovat škodlivý kód i nadále, podatelna jej nebude dále zpracovávat.

Dílčí podatelny

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Lesnická a dřevařská fakulta

K Cihelně 304

Louky, Zlín 763 02

Úřední hodiny:

PO 8:00 — 13:00

ST 8:00 — 13:00

Oficiální e-mail podatelny: info@zstv.cz

Tel.: +420 770 139 713

Školní zemědělský podnik Žabčice

Zemědělská 53

664 63 Žabčice

Úřední hodiny:

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Denní polední přestávka od 11.30-12.00 hod

Oficiální e-mail podatelny: podatelnazabcice@mendelu.cz

Tel.: +420 728 998 017; +420 607 005 883

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Křtiny 175

679 05

Úřední hodiny:

PO 10:00 — 14:00

ÚT 10:00 — 14:00

ST 10:00 — 14:00

ČT 10:00 — 14:00

PÁ 10:00 — 14:00

Oficiální e-mail podatelny: podatelna@slpkrtiny.cz

Tel.: +420 724 339 987

Správa kolejí a menz

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Úřední hodiny

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Tel.: +420 541 421 511

Zahradnická fakulta

Kohoutova 1550/11

613 00 Brno

Úřední hodiny

PO 7:00 — 15:30

ÚT 7:00 — 15:30

ST 7:00 — 15:30

ČT 7:00 — 15:30

PÁ 7:00 — 15:30

Tel.: +420 541 421 511