Vědecká rada

předseda: prof. Dr. Ing. Jan Mareš
tajemník: Ing. Lucie Janečková

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
doc. Mgr. Petr Adamec, Ph.D., MBA OSV ICV
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. ÚPTZP ZF, ext AF
prof. Ing. Jiří Balík, CSc. ext AF
Ing. Vladimír Bejček PEF M-SI-EI [ukončeno]
prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. ÚZAT ZF
Mgr. Petr Chládek
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. ÚRPE FRRMS, ext ÚPE PEF
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. ext AF
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. ÚTAD AF
MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. ÚZRHV AF [ukončeno]
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. ÚI PEF
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. ÚNDDT LDF
doc. Ing. Klaudia Halászová, Ph.D.
doc. Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D. ÚTP AF
Ing. Jiří Hlavenka
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
Ing. Lucie Janečková KAN REK
doc. Ing. Ladislav Janíček, MBA, Ph.D., LL.M.
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský ÚOLM LDF
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. ÚSO PEF
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. ÚFÚ PEF
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. ÚI PEF
prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc. ÚTP AF
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
doc. Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. ÚMO PEF
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. ÚPK ZF
prof. RNDr. Ing. Michal V Marek, DrSc., dr. h. c.
prof. Dr. Ing. Jan Mareš ÚZRHV AF
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. ÚTS FRRMS
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Ing. Zdeněk Novák
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. ÚVZP AF
prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc. ÚTS FRRMS
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. ÚZK ZF, ext ÚI PEF
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. ÚZPL LDF
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. ÚAPMV AF
doc. Dr. Ing. Alena Salašová ÚPK ZF, ext LDF
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. ÚEPZ FRRMS, ext LDF, ext LDF
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. ÚVZP AF, ext ZF, ext ICV
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
doc. Ing. Veronika Solilová, Ph.D. ÚE PEF
doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ÚZPET AF
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. ÚŠLP ŠLP, ÚZPL LDF
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. ÚAK AF, ext ZF, ext LDF
doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. ÚMA PEF, ext ZF