Správní rada

předseda: Ing. Jaroslav Machovec
místopředsedové: doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, RNDr. Jaroslav Staňa
tajemník: Ing. Martin Veselý

V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
Ing. Jiří Hlavenka člen
Ing. Daniel Jurečka člen
Ing. Marian Jurečka člen
doc. Dr. Ing. Josef Kučera ÚCHHZ AF [ukončeno] člen
Ing. Jaroslav Machovec předseda
Ing. Jan Procházka člen
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA DPEF PEF [ukončeno] 2. místopředsedkyně
RNDr. Jaroslav Staňa 1. místopředseda
Dr. Ing. Luboš Sychra člen
Ing. Martin Veselý OK REK tajemník