Disciplinární komise


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. ÚZPET AF
Bc. Blanka Horáková AF B-FYT [ukončeno]
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., MBA, LL.M. ÚPHV PEF
Ing. Tomáš Kozdas ICV N-TZEI-TZEI [ukončeno]
PaedDr. Adriana Pavlikovská OSV ICV [ukončeno]
Jaromír Smrž ICV B-SP-UPVOV [ukončeno]