Disciplinární komise


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. ÚZPET AF
Bc. Blanka Horáková AF B-FYT [ukončeno]
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, LLM, MBA, Ph.D. ÚPHV PEF
Bc. Tomáš Kozdas ICV N-TZEI-TZEI komb [sem 6, roč 2]
PaedDr. Adriana Pavlikovská OSV ICV [ukončeno]
Jaromír Smrž ICV B-SP-UPVOV prez [sem 8, roč 3]