Disciplinární komise


V následující tabulce jsou uvedeni všichni aktivní členové orgánu.

Člen orgánu Identifikace Poznámka
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., MBA, LL.M. ÚPHV PEF
Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D. OSV ICV, PZA
Tamara Kroupová ICV B-APS komb [sem 4, roč 2]
Ing. Lukáš Novák ICV B-UPVOV komb [sem 4, roč 2]
Gabriela Ochranová ICV B-APS prez [sem 4, roč 2]
Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. OSV ICV