O pozici rektora se uchází tři kandidáti

4. 3. 2022
O pozici nového rektora Mendelovy univerzity v Brně se budou ucházet 3 kandidáti. Loni v říjnu, kdy se volba rektora konala naposledy, se nakonec o vedoucí pozici v čele univerzity ucházeli čtyři zájemci. Samotná volba nového rektora se uskuteční 16. března, do té doby ještě kandidáti musí předložit své teze, na základě kterých chtějí univerzitu vést.

O pozici rektora se uchází současný prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost Martin Klimánek, prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy Martina Lichovníková a děkan Agronomické fakulty Jan Mareš.

„Z návrhového kola vzešlo celkem jedenáct jmen. Z tohoto počtu kandidaturu přijali ale jen tři. Samotné volbě předchází zveřejnění tezí jednotlivých kandidátů, jakým směrem by chtěli univerzitu vést,“ uvedl předseda Akademického senátu MENDELU Jiří Skládanka.

 Škola je od 1. února momentálně bez rektora. Loni zvolený kandidát Vojtěch Adam den před tímto datem rezignoval na rektorskou funkci, předchozí rektorce Danuši Nerudové skončilo čtyřleté období v čele univerzity ve stejný den. V současné době univerzitu vede Robert Plaga, kterého dočasným zastupováním rektora pověřil ministr školství.

Funkční období rektora je čtyřleté a začíná platit od data, kdy se nový rektor po jmenování prezidentem ujme funkce. V zatím posledním volebním klání mezi sebou na podzim loňského roku soupeřili čtyři kandidáti.

Harmonogram rektorské volby

Odevzdání tezí, ve kterých kandidáti představí své vize a cíle pro výkon funkce rektora.

Do úterý 8. 3. 2022 12:00 hod.

 

Zveřejnění tezí kandidátů.

V úterý 8. 3. 2022.

 

Představení kandidátů a následná volba kandidáta na funkci rektora Akademickým senátem MENDELU.

Ve středu 16. 3. 2022 od 13.00 hod. – představení kandidátů/volba od 16:00

 Představení v posluchárně Q01./volba zasedací místnost budova A – rektorát

Více aktualit

Všechny aktuality