Novou děkankou Zahradnické fakulty bude Salašová

18. 12. 2018
Novou děkankou Zahradnické fakulty v Lednici zvolil akademický senát Alenu Salašovou (56), která působí na Ústavu plánování krajiny. Salašová ve vedení fakulty nahradí od 9. března 2019 Roberta Pokludu, který Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně vedl dvě funkční období a znovu tak už kandidovat nemohl.

Akademický senát ZF MENDELU oslovil šest kandidátů, kteří vzešli z návrhového kola. Kandidaturu přijali kromě Salašové ještě Pavel Šimek a Přemysl Krejčiřík. Ve volbě konané v pondělí 17. prosince Salašová získala nejdříve sedm a v druhém kole pak devět hlasů, tedy nadpoloviční většinu z celkového počtu 15 senátorů. Po jmenování se nová děkanka ujme funkce na období od 9. března 2019 do 8. března 2023.

Mojí prioritou je rozvoj Zahradnické fakulty jako mezinárodně uznávaného celonárodního centra výzkumu a vzdělávání v zahradnických oborech a krajinářské architektuře. Dále pak podpora partnerství a spolupráce, otevřenost fakulty novým myšlenkám, společenským potřebám a výzvám,“ uvedla doc. Dr. Ing. Alena Salašová.

Nová děkanka pracuje na Ústavu plánování krajiny (ZF), vzděláním je krajinářský architekt. Salašová se dlouhodobě zabývá ochranou a tvorbou krajiny, krajinným plánováním. K hlavním jejím výzkumným tématům patří v posledních letech identifikace a ochrana historické kulturní krajiny ČR, posuzování krajinného rázu, adaptace území na klimatickou změnu nebo implementace Evropské úmluvy o krajině v ČR.

Více aktualit

Všechny aktuality