Stovky hodin chytré zábavy 24. 9. 2021 od 18:00 do 23:59


Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu.

Podrobný program průběžně připravujeme. Letos se můžete těšit jak na online, tak i offline verzi programu.

Budova A

Koho potkáš v přírodě

Program: Prohlídka zoologických sbírek, které jsou nedílnou součástí Mendelovy univerzity v Brně už od jejího založení v roce 1919. Mezi zoologickými sbírkami, které vznikly na půdě českých a moravských vysokých škol, patří ty brněnské mezi nejcennější a nejrozsáhlejší. V roce 2020 bylo zrekonstruováno přes 80 preparátů. Nově se ve sbírkách nacházejí například preparované lebky sudokopytníků nebo lebka a kůže bobra kanadského.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Jak jde čas v růstu rostlin a vývojových stádiích hmyzu

Program: Připravena je ukázka klíčení a růstu vybraných druhů kulturních rostlin. Pod mikroskopem si budete moci prohlédnout vývojová stádia hmyzu. Součástí programu bude také ochutnávka.

Místo: 3. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Všechno chce svůj čas

Program: Věděli jste, že brojlerová kuřata tráví až 40 % svého života ve vejci během inkubace? Jak dlouho trvá inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže a jak probíhá? Odpovědi najdete na našem stanovišti.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Jak šel čas s technologií chovů nosnic

Program: Přiblížíme vývoj technologií chovů nosnic až do současnosti. Zároveň nastíníme budoucnost technologií chovů s ohledem na zákaz klecových technologií od roku 2027.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Život kuřete ve vejci den po dni

Program: Ukážeme vám, jak probíhá vývoj kuřete ve vejci. Nabídneme mikroskopický pohled do vejce na rychlost množení buněk v jednotlivých fázích vývoje embrya.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Vývoj telátka v čase

Program: V reprodukci hraje důležitou roli čas. Vývoj telátka v krávě trvá přibližně 280 dní. Ukážeme vám, jak se v průběhu tohoto času telátko vyvíjí a roste.

Místo: 1. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Jak šel čas s univerzitním časopisem a knihovnou MENDELU

Program: Věděli jste, v jaké formě vycházel v průběhu let univerzitní vědecký časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, který nyní vychází v elektronické podobě? Víte, jak vypadala knihovna bez počítačů a co to byl výpůjční lístek? Navštivte knihovnu, kterou současně můžete využít i pro chvíli oddechu. K dispozici bude zázemí pro děti.

Místo: Knihovna v suterénu

Čas: do 22:00

Budova B

Brachistochrona a nejrychlejší dráha

Program: Jednou z klasických úloh, která významným způsobem posunula výpočetní aparát matematiky, je úloha najít křivku spojující dva body v různé výšce a mající tu vlastnost, že po této křivce se těleso (hmotný bod) dostane ze začátku na konec za nejkratší čas. Například nejkratší dráha reprezentovaná přímkou spojující začátek a konec takovou nejrychlejší drahou není. Na Noci vědců se o tom budete moci vlastnoručně přesvědčit na modelu různých drah pro vláčky. Dnes na podobném principu - minimalizaci energetického funkcionálu - pracují metody umožňující řešit proudění vody v řece nebo v půdě, předpovídat počasí, řešit stabilitu, nosnost nebo dynamiku dřevěných či betonových konstrukcí a podobné úlohy mající bezprostřední vliv na náš každodenní život.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B01

Čas: do 22:00

Kalkulačky z dávných časů

Program: Čas významně mění podobu výpočetních prostředků, které mají vědci k dispozici. S námi se můžete podívat do časů, kdy kalkulačka pro výpočet čtyř základních matematických operací vážila přes 10 kilogramů a při výpočtu nadělala hluku jako osobní automobil. Představíme vám funkční elektromechanické kalkulačky mající vztah k tématu času z hlediska rychlosti výpočtu. Zaměříme se na nejrychlejší kalkulačky své doby v disciplíně násobení a v disciplíně dělení čísel. Tyto stroje byly před 70 lety špičkovou technologií své doby a tak budete mít jedinečnou příležitost se s touto dnes již zapomenutou etapou vývoje výpočetních strojů seznámit.

Místo: Budova B, učebna B44 (4. patro)

Čas: do 22:00

Geometrie ve výtvarném umění

Program: Čas výrazně ovlivňuje mimo jiné i výtvarné umění. Už od nepaměti měli umělci snahu zobrazovat předměty a osoby tak, jak je skutečně vidíme. Jenže lidské vidění je složitý proces, a tak se i zobrazení objektů v čase proměňovalo. V dílech malířů z každé doby je vidět snaha o geometrické ovládnutí prostoru. Tato snaha je obzvlášť patrná v pokusech o perspektivní zobrazení. Umělci k tvorbě přistupovali značně intuitivně, mnozí malíři užívali řadu často chybných postupů. Postupné objevy v geometrii časem ovlivňovaly i umění a naopak, potřeba co nejrealističtějšího zobrazení inspirovala geometrii. Přijďte se podívat, jak se v čase vyvíjela geometrie v obrazech, zejména renesančních mistrů.

Místo: Budova B, přízemí, učebna B02

Čas: do 22:00

Bezpilotní systémy a vývoj lesního porostu v čase

Program: Ukázka bezpilotních letadel (rotorové systémy, systémy s pevnými křídly) a autonomních systémů pro řízení letu a plánování letu. Seznámíte se s využitím multispektrálních senzorů, termální kamery, případně laserového skeneru pro zjišťování zdravotního stavu lesa a fyziologických procesů stromů. Ukážeme vám časové řady leteckých snímků v lesních porostech či simulaci vývoje lesního porostu pomocí počítačového stromového růstového simulátoru.

Místo: Budova B, přízemí, Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Čas: Po celou dobu konání akce

Fyzika a stromolezení aneb silákem snadno a rychle

Program 1: Demonstrace a vlastní odzkoušení principu volné kladky v polohovacích systémech stromolezců. Budete si moci vyzkoušet různé praktiky používané při výstupu a práci v korunách stromů s využitím volné kladky i dalších pomůcek.

Program 2: Šplh po laně na zkušebním stendu, měření napětí lana zatěžovaného stromolezcem, demonstrace pevnostních charakteristik lan ve stromolezení včetně určení mezní zátěžové síly trhací zkouškou.

Místo: Budova B, přízemí, Ústav techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Těžba dříví harvestorem ve virtuálním lese

Programy jsme zaměřili na témata snížení spotřeby času při těžbě dříví.

Program 1: Předvedení simulátoru harvestoru a forwarderu, tj. zařízení pro nácvik obsluhy strojů pro mechanizovanou těžbu a soustřeďování dříví v lese. Seznámíte se s pracovištěm operátora (řidiče) a s principy činnosti a způsoby ovládání obou strojů. Díky možnosti simulace různých pracovních podmínek těžby a soustřeďování dříví pochopíte, jak tyto věci fungují v reálné praxi. Vzhledem k aktuální situaci v českém lesnictví bude ukázka zaměřena na kalamitní lesní těžbu. Naučíme vás ovládat simulátor a vy si budete moct samostatně vyzkoušet práci s ním a ověřit si své dovednosti, přesnost a výkonnost práce.

Program 2: Optimalizace vyvážení dříví forwarderem - na PC v počítačové učebně u simulátoru vám nabídneme hru, která vás naučí, jak si časově nejlépe zorganizovat vyvážení dříví vyvážecím traktorem.

Místo: Budova B, přízemí, Ústav techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Půda má čas a kámen je věčný

Program: Aby vzniklo něco tak dokonalého jako půda, je třeba čekat dlouhá tisíciletí. Půda čekala mnohem déle, než se vytvořil kamenný obal Země a nastaly ideální podmínky pro to, aby se potom mohla zrodit ona sama. Někdy se nám však půda dokáže měnit doslova před očima. Ukážeme vám geologické expozice - nerosty a horniny a dozvíte se, jak se z nich půda vzniká a jak rozmanitě se poté může v průběhu času vyvíjet. Sami si také budete moci vyzkoušet některé terénní analýzy.

Místo: Budova B, 2. patro, Ústav geologie a pedologie

Čas: Po celou dobu konání akce

Život v lese – od semínka po plodící strom

Program: Provedeme vás životem lesa od semínka po plodící strom. Ukážeme vám, jak klíčí semínko, jak poznat kvalitní od nekvalitního a jak se vyvíjí malý stromek. Dozvíte se, že umíme urychlit počátek klíčení, že první tzv. děložní lístky jsou úplně jiné než ty dospělé nebo že každý strom má jinou rychlost růstu a vyžaduje jiné půdní a klimatické podmínky. Seznámíme vás také s lesnatostí České republiky i tím, jaké lesy tu byly před tisíci roky a jaké tu budou na konci století. m

Místo: Budova B, přízemí

Čas: Po celou dobu konání akce

Vývoj hmyzu

Program: Vývoj hmyzu je složitý cyklus několika fází a dějů. Existence každého jedince začíná vajíčkem, pokračuje larválním stádiem, příp. kuklou a finišuje dospělcem. Pro růst hmyzu je zásadní přítomnost vnější kostry. Nad pokožkou každého jedince je sklerotizovaná vrstva (kutikula). Protože kutikula se po ztvrdnutí nemůže zvětšovat, růst hmyzu neprobíhá plynule, ale je omezený pouze na dobu tzv. svlékání. Během tohoto procesu je těsná a růst omezující kutikula nahrazována. Krátce po svlékání, kdy je kutikula poddajná a pružná, dochází k vlastnímu růstu. Každý druh hmyzu má vzhledově velmi odlišná vývojová stádia. Pro lepší pochopení tohoto velmi zajímavého děje, vám ukážeme odlišnosti jednotlivých druhů hmyzu a jejich vývojových stádiích. Seznámíme vás i s vlivem vývoje hmyzu na zdraví a vitalitu dřevin v podmínkách naší republiky.

Místo: Budova B, učebna B01

Čas: Po celou dobu konání akce

Víte co je ergonomie?

Program: Seznámíme vás s možnostmi využití ergonomie a psychologie pro běžný život člověka. Demonstrace instrumentálních i neinstrumentálních metod zjišťování různých vlastností člověka (síla stisku ruky, vitální kapacita plic, změna TK před a po zátěži organismu, zahřejeme se při práci a změříme oteplení těla termokamerou. Pomocí psychotestů zjistíte, jaká jste osobnost apod.).

Místo: Budova B, 2. patro, Ústav techniky

Čas: Po celou dobu konání akce

Čas plyne jako voda, ale není jako voda

Víme, že čas stejně jako voda plyne stále vpřed, voda se tak ale vždy nechová. Pojďme si ukázat, co voda dokáže, jak se chová, když jí klademe překážky, jak ukáže svoji sílu, když ji chceme spoutat, jak je záhadná a tajemná - podobně jako čas …

Program 1: Ukážeme vám typy proudění v korytech i v potrubí, vznik a druhy vodního skoku za objekty v korytech vodních toků i manipulaci s hladinou v nádržích.

Program 2: Mechanika zemin – ukážeme vám sílu vody v čase a vliv na utváření zemského povrchu, propustnost zemin i difrakční analýzu, díky které určujeme podíl jemných částic.

Místo: Budova B, 3. patro, Ústav tvorby a ochrany krajiny

Čas: Po celou dobu konání akce

Jak se staví krov: od středověku po současnost

Program:Postup stavby krovu v historii a dnes bude prezentován na rozebíratelných modelech konstrukcí z různých stavebních období, které budou doplněny o virtuální projekci představující nejmodernější tesařské technologie. Modely, které vyráběli studenti LDF, si budete moci sestavit a zkusit si tak v malém měřítku práci tesaře od středověku po současnost.

Místo: Budova B, 6. patro, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Jak využít proměnlivost dřeva v čase

Program: Dřevo má zajímavou schopnost měnit se v čase. Mění se nejen jeho vzhled, ale i vlastnosti. Záleží jen na podmínkách, kterým je vystaveno. Některé změny jsou rychlé, jiné trvají delší čas. Přijďte prozkoumat proměnlivost dřeva v čase, a jak toho lze využít v praxi při vývoji nových materiálů a výrobků ze dřeva. Proměnlivost vlastností si můžete sami vyzkoušet například při ohýbání dřeva.

Místo: Budova B, 6. patro, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Správný čas při technologických operací je důležitý

Program: I čas lepení patří k důležitým faktorům, které ovlivní výsledný produkt. Pojďte si vyrobit svoji překližku.

Místo: Budova B, 6. patro, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Dendrochronologie - dřevo v čase

Program: Dendrochronologie je metoda datování dřeva založená na měření šířek letokruhů. Můžeme tak datovat historické dřevěné stavební konstrukce, hudební nástroje, umělecké předměty, archeologické dřevěné nálezy nebo subfosilní dřevo s přesností na rok. V rámci Noci vědců vám ukážeme na časové ose různě stará dřeva z českého území pokrývající celý holocén.

Místo: Budova B, 6. patro, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Laserové pracoviště

Program: Ukázka vypalování na laseru – přívěsek hodin s logem univerzity, který si budou moci návštěvníci odnést.

Místo: Budova B, 6. patro, Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova C

Jak šel čas ve výživě zvířat

Program: Chov nových plemen hospodářských zvířat, šlechtění zvířat zaměřené na zvýšení produkce a kvality živočišných produktů, ale i změna klimatu a struktura pěstovaných rostlin se v čase odráží ve složení krmných dávek hospodářských zvířat a také jídelníčku člověka. Se stejnou dynamikou se mění i výživové návyky člověka. Návštěvníci se budou moci na ilustračních ukázkách seznámit s tím, jak se měnily krmné dávky zvířat za více než sto let, a jak se tím mění jídelníček člověka. Změna struktury krmných dávek se odráží i v krajině. Zvířata se dříve chovala zejména na pastvinách, přesun do stájí znamenal rozšíření lučních porostů a dnes se zvyšující požadavky na podporu biodiverzity opět odráží nejen v krajině, ale i složení krmných dávek. Ukázky představí, jak se měnila skladba travních porostů a jak podporujeme biodiverzitu lučních a pastevních porostů v současnosti.

Místo: 1. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Radioaktivita atomového jádra – čas a poločas

Program: Jak je možné, že se v termálním koupališti objeví radionuklidy – odkud se tyto radionuklidy berou? Jak je možné, že se na Zemi vyskytuje daleko více „nezajímavého“ uranu 238 než uranu 235, který se používá jako jaderné palivo? Jakou roli v tom hraje čas? Jak můžeme radioaktivitu měřit a dá se radioaktivita ovlivnit teplotou a tlakem, nebo je závislá jen na čase? Srdečně vás zveme na hledání odpovědí na tyto a podobné otázky.

Místo: suterén

Čas: po celou dobu konání akce

Jak rostlina pozná, kolik je hodin?

Program: I když to nemusí být na první pohled patrné, rostliny mají vlastní hodinky, které jim pomáhají správně načasovat růst a rozdělení zásob mezi dnem a nocí. Délka dne a noci se však v našem pásmu stále mění, rostliny tak musí své vnitřní hodiny neustále ladit za využití celé řady mechanismů, včetně informací o barvě světla či teplotě. Pokud se chcete dozvědět, jak lze tyto mechanismy odhalit, podívejte se na naši prezentaci.

Místo: suterén

Čas: po celou dobu konání akce

Může rostlina vrátit čas a omládnout?

Program: Po elixíru mládí toužil již Rudolf II. a o věčném mládí zpíval ve své písni „Být stále mlád“ i Karel Gott. Možná i v tomto směru bychom se mohli učit od přírody, která dala možnost rostlinám produkovat specifické hormony – cytokininy, díky kterým mohou zpomalit čas a nestárnout. S tématem cytokininů a stárnutí se na vás budeme těšit u připravených experimentů.
Místo: suterén

Čas: po celou dobu konání akce

Přednáška na téma „Čas“

Program: Čas vnímáme jako něco stálého a neměnného. Každý tik hodin trvá stejnou dobu, ať už sedíme doma, jedeme v tramvaji nebo letíme v letadle. Ve skutečnosti nic z toho není pravda. Čas není absolutní tak, jak jej vnímáme. Co se stalo před a po, mohou vnímat dva lidé odlišně. Nohy stárnou pomaleji než hlava. Fyzika ukazuje, že čas se může deformovat, roztahovat, stahovat, začínat nebo i končit. V přednášce na téma "čas" si ukážeme, jak lze čas deformovat, jak zůstat navždy mladý, zda se dá cestovat časem nebo kde čas končí.

Podtémata přednášky: Čas ve fyzice, Čas ve speciální teorii relativity, Deformovaný čas, Začátek a konec času, Čas a pád do černé díry

Místo: učebna C01
Čas: 2x hodinová přednáška (v časech 19-20 h a 21-22 h)

Budova D

Chemie je všude kolem nás

Program: Připraveny jsou 3 prohlídkové okruhy plné kouzel a chemických experimentů.

Místo: napříč budovou D

Čas: po celou dobu konání akce

Budova M

Čas a potraviny/Time and Food

Program: Jakou roli hraje čas při produkci, zpracování nebo skladování potravin? Jaké máme možnosti rychlé analýzy v hygieně? Jak souvisí výživa a čas? Mnoho informací o významu času při výrobě a hodnocení jakosti potravin předvedeme na výrobcích z našich provozních laboratoří, včetně jejich ochutnávky. Připraveny máme také soutěžní kvízy s odměnou na konec.

Místo: přízemí vpravo, 1. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Anatomie na dosah ruky

Program: Zajímá vás, jak vypadají lebky a kostry domácích nebo divoce žijících zvířat? Víte, kolik žaludků má koza? Z čeho se skládá pohybová soustava krávy? Odpovědi najdete v anatomickém pavilonu, kde je pro vás připravena prohlídka morfologických sbírek, pitevny a osária.

Místo: přízemí vlevo

Čas: po celou dobu konání akce

Život s rybami

Program: Život s rybami není žádná nuda! Přijďte se přesvědčit. Návštěvníci u nás najdou odpovědi na následující otázky: Kdo patří mezi nejstarší organismy na planetě? Jak dlouho žijí ryby? Jak dlouho roste vánoční kapr? A mnohé další.

Místo: 1. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

(Nejen) kopřivu mráz nespálí aneb Netradiční uchovávání a využití bylin

Program: Praktická demonstrace metod multiplikace in vitro a kryoprezervace spolu s ukázkami zpracování kopřivy a konopí odpoví na otázky: Co jsou kultury in vitro a jak se jejich prostřednictvím dá získat produkční porost požadovaných vlastností? Jak lze mráz využít k uchovávání vzácných rostlinných materiálů? Jak lze využít odolné „plevely,“ jako jsou kopřiva a konopí, k „čištění“ půdy metodou tzv. fytoremediace? Ukázky různých in vitro kultur a částí rostlin si pak budete moci prohlédnout přímo pod lupou nebo fluorescenčním mikroskopem.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Barevné pšenice

Program: Za poslední čtyři roky přibyly čtyři nové české odrůdy „barevných“ pšenic – AF Jumiko, AF Oxana, AF Zora a Rufia. Dozvíte se, co jsou to „barevné pšenice“, a v čem se liší od pšenice klasické? Prozradíme také, jak dlouho trvá doba šlechtění.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Agrobotanika

Program: Prezentace botanického výzkumu na člověkem vytvořených stanovištích aneb Co se děje v čase na polích, loukách, vinohradech, železnici nebo na skládkách. Součástí programu budou také ukázky plodin a plevelů.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Nebezpečné a prospěšné mikroorganismy v potravinách

Program: Blíže se zaměříme na to, jak čas ovlivňuje růst mikroorganismů a jakou roli hraje při množení mikroorganismů důležitých při výrobě potravin či naopak při jejich kažení. K vidění budou například bakterie z mléčných výrobků pod mikroskopem, na Petriho miskách narostlé kolonie potravinářsky významných plísní a barevné kolonie různých bakterií, růst mikroorganismů v čase na Petriho miskách a vybraných potravinách.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Půda v kontextu času

Program: Zaměříme se na vznik a vývoj půdy, a také na změny půdních vlastností v čase.
Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Také rostliny musí jíst

Program: Připraveny máme ukázky hydroponicky vypěstovaných rostlin s nedostatky živin (vybranými makro i mikro prvky). Zahrát si u nás budete moci na „výživového poradce rostlin“. Vaším úkolem bude z projevů deficitů na různých rostlinách rozpoznat, který prvek dané rostlině chybí.

Místo: 2. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Kuřátka a křepelky – na startovní čáře života

Program: Přijďte se seznámit s kuřátky a malými křepelkami, které se teprve pomalu rozkoukávají a objevují, jak to na světě chodí.

Místo: suterén

Čas: po celou dobu konání akce

Za budovou M

Experimentální měřící modul

Program: U moderních dřevostaveb je zapotřebí znát průběh teploty a vlhkosti nejen po průřezu konstrukce, ale i během celého roku. Přijď se podívat, jak se tyto parametry v čase mění a jak můžeme tyto informace použít pro numerické modelování a navrhování lepších konstrukcí. Experimentální modul obsahuje několik konstrukcí s různým konstrukčním a materiálovým řešením, díky čemu mají v čase rozdílnou tepelně-vlhkostní odezvu na vnější klima. Jaké rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi vznikají, nám načrtne numerický model, a jak to bude doopravdy, ukáže čas.“

Místo: Areál univerzity, volná plocha za budovou M

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova P

Univerzální stroj – Laser / Plotter / CNC – složitý proces ve velmi krátkém čase

Program: Představíme vám univerzální CNC strojní vybavení, které je moderním obráběcím strojem vybaveným laserem, frézou a řezacími noži. Stroj dokáže předměty nakreslené na počítači převést pomocí dané technologie do skutečné fyzické podoby ve velmi krátkém čase. Na tomto stroji vyrábíme prototypy a funkční vzorky nového nábytku, který navrhují studenti při výuce. Pro studenty je to cesta, jak od návrhu dospět až k finálnímu výrobku. Budete mít možnost si celý proces názorně sami vyzkoušet na připravených projektech.

Místo: Budova P

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova Q

Nakládání s odpady

Program: Kolik času potřebují mikroorganismy k rozkladu různých druhů plastů a stihnou to vůbec? Jak rychle umíme vytřídit odpad a lze to automatizovat? Umíte si představit, kolik času potřebují mikroorganismy k vyčištění odpadní vody, kterou produkujete i vy? Máte doma použitelné výrobky a nevíte co s nimi, zkuste REUSE centra. Přijďte si s námi popovídat a dozvědět se něco o perspektivním studijním programu, těšíme se na vás.

Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Krajina v čase

Program: Změny krajiny lze sledovat různými způsoby – například z ptačí perspektivy na základě mapových podkladů. Pomocí interaktivního modelu se můžeme zaměřit na možné změny v krajině v budoucnosti.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Aplikovaná environmentalistika v čase

Program: Víte, jakou stopu zanechává váš život na životním prostředí? Pokud ne, zastavte se u nás a dozvíte se: co je to ekologická stopa, jaká je její historie, jaké faktory vstupují do výpočtu, důvody, proč ekologickou stopu zjišťujeme a k čemu slouží. Budete si moci spočítat i svoji roční hodnotu ekologické stopy.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Voda v čase

Program: Víte, jak se vyvíjí vodní tok v čase? Přijďte si sami vyzkoušet, jak rychle teče voda přirozeným a jak rychle upraveným korytem. Dozvíte se také, jaký dopad na nás bude mít tání ledovců a permafrostu.
Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Dílničky pro děti

Program: Přijďte si vytvořit odznak s vlastním motivem nebo semínkovou bombu!

Místo: přízemí

Čas: po celou dobu konání akce

Kino: Den na zázračné planetě

Program: Promítání dokumentu Země: Den na zázračné planetě. CZ dabing (2017), 90 min.

Během jediného dne navštívíme nejúžasnější kouty planety s její rozmanitou přírodou a obdivuhodnými obyvateli. Dokument z kolekce BBC Earth pro všechny věkové kategorie.

Místo: učebna Q112
Čas: časy promítání budou upřesněny

Život je otázka času aneb kolik času ještě máme

Program: V rámci aktivit budou diskutovány otázky socio-ekonomických perspektiv demografického stárnutí. Po celou dobu bude možné si vyzkoušet obleček simulující stáří.

Místo: Q33 (3. patro)

Čas: po celou dobu konání akce, v 19:00 přednáška - zástupci společnosti Phonexia

Trading nebo gambling - rizika a příležitosti nových forem investování

Program: Kryptoměny a další alternativní aktiva spolu s rozmachem tradingových platforem umožňujících investovat prakticky bez poplatků vzbudily v poslední době zájem mladých investorů. Jsou takové investice rizikové? Jaké příležitosti nabízí? Jak se vyhnout velkým ztrátám při tradingu? Na tyto a další otázky odpovíme v průběhu naší přednášky a můžete si vyzkoušet trading „nanečisto“! Abyste mohli investovat, potřebujete umět uřídit svoje rodinné finance. Na závěr Vám představíme aplikaci, kde si můžete svoje schopnosti prověřit.

Místo: učebna Q24 (2. patro)

Čas: po celou dobu konání akce, v 19:00 přednáška

Zapomínání

Program: Časem zapomínáme to, co jsme se naučili, i to, co jsme sami vytvořili. Pojďte si vyzkoušet, jak rychle zapomínáte. Vezměte s sebou dokument, který jste napsali před dlouhou dobou a jiný dokument, který jste napsali nedávno, a vyzkoušejte si, jak dobře zvládnete doplnit vynechaná slova v textu? A půjde vám to lépe v textu, který jste napsali sami, nebo v textu, který napsal někdo jiný a vy jste si ho jen přečetli?

Místo: Q09

Čas: po celou dobu konání akce

Zrychlující se život

Program: Čas je dnes cennější než kdy jindy. Žijeme v době, kdy pracovní výkon je klíčových faktorem úspěchu. Je vytvářen tlak na čím dál vyšší efektivitu, sebekázeň, vyšší výnosnost práce. Vše má ale své limity. Lidé v západních zemích běžně trpí přepracováním, vyhořením a dalším nemocemi, které tato „kultura efektivity“ přináší. Jednou z cest, jak zmírnit tento tlak, je ušetřit lidem zbytečnou práci, kterou lze automatizovat. Pak se mohou soustředit na to, co je opravdu důležité a tvůrčí. V našich laboratořích vám ukážeme technologie, které šetří lidem práci a zvyšují jejich bezpečí...

 • Laboratoř inteligentních systémů (Q11):
  • Kamery typu “time of flight” a ukázky zpracování obrazu
  • kolaborativní robotika – když si člověk a robot navzájem pomáhají
 • Spatial Hub:
  • Digitální asistenti: pomocníci, kteří zrychlují podporu zákazníků
  • Cestování prostorem a časem ve virtuální realitě
 • NLP
  • chatbot pomáhá při řešení různých životních situací
  • mobilní aplikace zpřístupňující recenze produktů z různých webů urychluje orientaci ve chvíli rozhodování o nákupu produktů či služeb
  • webová a mobilní aplikace pro vyhledávání odborníků z různých oblastí šetří čas při řešení problémů
  • analýza článků z oblasti finančních trhů zkracuje čas rozhodování finančním analytikům

Místo: Q11 (Laboratoř inteligentních systémů) + Spacial Hub

Čas: po celou dobu konání akce

Cestování prostorem a časem ve virtuální realitě

Program: Virtuální realita nám umožňuje navštívit místa, kam bychom se za běžných okolností nedostali a vidět věci, které už dávno zanikly, nebo teprve vzniknou. S virtuální realitou se můžete setkat při plánování nové kuchyně, vizualizaci archeologických vykopávek i třeba plánování územního rozvoje. Na Noc vědců jsme si pro vás připravili možnost prohlédnout si různá místa na Zemi a možná i vypravit se za hranice zemské atmosféry.

Místo: Spacial Hub

Čas: po celou dobu konání akce

Efektivní rozhodování

Program: V životě se dostáváme do nejrůznějších situací, ve kterých musíme přijmout rozhodnutí. Ať už se jedná o výběr vhodného zboží či služeb, rozhodování nám ubírá čas, který bychom mohli využít kreativněji. Čas věnovaný rozhodování nám mohou pomoci zkrátit moderní technologie založené na umělé inteligenci. Prostřednictvím mobilních zařízení či osobních asistentů můžeme snadněji a rychleji hledat potřebné informace a využít je pro rychlejší a efektivnější rozhodování. Trávíte dlouhé hodiny výběrem nového mobilního telefonu či chytrých hodinek a nevíte, které si vybrat? Nechte to na našem digitálním asistentovi.

Místo: Spacial Hub

Čas: po celou dobu konání akce

Kamery využívající dobu letu a přesné časování

Program: Kamery využívající dobu letu, tzv. Time of flight kamery, poskytují 3D obraz snímaného okolí. Přijďte se podívat k nám do laboratoře na to, jak takový prostorový obraz vypadá a jaké informace z kamery můžete získat. Dále vám ukážeme, jak lze vytvářet hyperspektrální obraz objektů pohybujících se na dopravníkovém páse. Takže se podíváte na gothajský salám v různých vlnových délkách a zahlédnete něco, co běžným okem v obchodě neuvidíte. Nebo by vás raději zajímal časosběrný záznam rostoucí plísně pomocí klasické RGB kamery? To vše a ještě něco navíc můžete najít u nás v Laboratoři inteligentních systémů.

Místo: Laboratoř inteligentních systémů, Q11

Čas: po celou dobu konání akce

Budova R

Traktorem na cestách

Program: Projížďky traktorem po areálu univerzity.
Místo: areál univerzity

Čas: po celou dobu konání akce

Hi-tech

Program: Provedeme vás krok za krokem 3D tiskem plastů. Připraveny máme názorné ukázky 3D tisku a ukážeme vám, jak vytvářet své vlastní modely pomocí pokročilých CAD systémů. V neposlední řadě vám také představíme 3D skenování reálných strojírenských dílů.
Místo: 1. poschodí

Čas: po celou dobu konání akce

Budova T

Čas jako základní veličina uplatňující se při studiu rostlin a živočichů

Program 1: V říši rostlin je pro vědce čas veličinou, díky které je možné studovat fenologii. Fenologie se zabývá periodicky se opakujícími životními projevy rostlin a živočichů v závislosti na podmínkách prostředí. Tyto životní projevy nazýváme fenofáze a jsou většinou dobře okem rozpoznatelné a dají se dokumentovat. Zejména dřeviny jsou citlivými bioindikátory, které významně reagují např. na změny teplot. Během letošního chladného jara bylo možné pozorovat posun fenofází a výraznější opoždění růstu dřevin ve srovnání s rokem minulým. V rámci Noci vědců budeme tuto problematiku prezentovat formou kartiček s fenofázemi, které budou přiřazovány k ročnímu období a budete si tak moci vytvořit. tzv. Fenologický kalendář.

Program 2: V živočišné říši je pro vědce čas veličinou, díky které lze mimo jiné sledovat a měřit chování živočichů, například rychlost jejich pohybu. Různí bezobratlí živočichové se pohybují různou rychlostí a rychlost pohybu je mimo jiné dána podmínkami prostředí (například teplotou vzduchu, kontaktem s některými pesticidy apod.). V programu vám představíme několik bezobratlých živočichů (např. pavouci, škvoři, mravenci, slunéčka) a společně změříme, za jaký čas jednotliví živočichové urazí určitou vzdálenost. Rovněž ukážeme zpomalení pohybu bezobratlých, např. po vyjmutí z chladu.

Program 3: Pro příznivce savců bude představeno téma „rejskovití“. Rejskovití představují hmyzožravé živočichy, kteří nemají na nic čas. Žijí krátce, mají velmi rychlý metabolismus a v podstatě jen shánějí potravu a odpočívají. Ukážeme vám jednotlivé druhy žijící u nás i rozdíly mezi nimi.

Místo: Budova T, Ústav ekologie lesa

Čas: Po celou dobu konání akce

3D tisk – chce to čas

Program: 3D tisk je moderní technologií, která je ale velice časově náročná. Budete mít možnost vidět v jednom okamžiku různé fáze tisku v časových sekvencích. 3D tiskárny dokáží z digitální předlohy vyrábět fyzické trojrozměrné předměty. Proces vzniku nového produktu z 3D tiskárny je definován jako postupné vrstvení materiálu na sebe pomocí speciální vrstvící hlavice. Na Ústavu nábytku, designu a bydlení, využívají studenti tuto technologii pro ověřování svých modelů v menším měřítku či výrobu jednotlivých konstrukčních prvků v reálném měřítku.

Místo: Budova T, 1. patro, Ústav nábytku, designu a bydlení

Čas: Po celou dobu konání akce

Showroom – výstavní síň akad. arch. Františka Vrány

Prezentace nábytkové a interiérového designu včetně drobných bytových doplňků (křesla, židle, stolky, věšáky, hodiny, světla). Vystavené exponáty představují průřez studentskou tvorbou studijních programů Design nábytku a Tvorba a výroba nábytku v podobě semestrálních a závěrečných prací.

Místo: Budova T, přízemí, Ústav nábytku, designu a bydlení

Čas: Po celou dobu konání akce

Budova X

Mění se nějak stav zdraví a regionální rozdíly v České republice v čase?

Program: Zajímá Vás, jaké jsou faktory ovlivňující zdraví a jaké existují ukazatele zdraví a jak se to vše mění v průběhu času? Chcete vědět, jaký je zdravotní stav obyvatel v regionu, ve kterém žijete a jak to bylo za vašich předků? Jaké ekonomické, sociální a environmentální faktory ve Vašem regionu ovlivňují populační zdraví?

Ukážeme Vám, jak funguje interaktivní webová aplikace, ve které můžete najít zajímavá aktuální i historická data hodnotící regionální rozdíly ve zdraví. Představíme Vám možnosti vizuálního zpracování údajů o zdraví obyvatel v okresech České republiky ve formátu interaktivních map. Vysvětlíme Vám, jak funguje software, který může využít každý, kdo se o problematiku zdraví zajímá.

Místo: Budova X

Čas: Po celou dobu konání akce

Jak vypadalo odborné školství v době socialismu?

Program: Vraťte se v čase o přibližně 50 let a zkuste si udělat představu z dobových fotografií ze socialistického školství díky skládání novodobých puzzle.

Místo: přízemí budovy X

Čas: po celou dobu konání akce

Otestujte si svou paměť

Program: Bez dobré paměti se při učení neobejdete. V průběhu života se paměť člověka mění, ale tréninkem se zlepšuje. Procvičte si svoji velmi krátkodobou, dlouhodobou a vizuální paměť pomocí jednoduchých úkolů.
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Jste optimista, nebo pesimista?

Program: Optimista řekne, že mu škola uběhla rychle, zatímco pesimistovi se neuvěřitelně vleče. Jde o úhel pohledu. Jak jste na tom vy? Zjistíte v našem krátkém testu.
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Vyrobte si rodinný erb a znak

Program: Vzájemné poznání generací je důležité. Popovídejte si se svými dětmi či vnoučaty o společně stráveném čase, o svých koníčcích či snech a na základě toho si vytvořte rodinný erb. Vyrobit si můžete i jednoduchý rodinný znak ve formě odznáčku.
Místo: učebna X01
Čas: po celou dobu konání akce

Kolik času potřebujete k učení, když se nemůžete spolehnout na dobrý zrak?

Program: Nasaďte si speciální brýle, které simulují zrakovou vadu, a vyzkoušejte si, jak rychle a přesně byste zvládli splnit zadané úkoly. Dospělí a větší děti vyluští co nejrychleji naši křížovku, menší děti navléknou za určitý čas co nejvíce korálků v libovolné kombinaci.
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Dokážete být přesní a rychlí, i když vás ruce neposlouchají?

Program: Nasaďte si „pracovní“ rukavice, které simulují revmatoidní artritidu, a zjistěte, jak rychle a přesně byste plnili úkoly s postižením horních končetin. Dospělí a větší děti se vrátí v čase do první třídy a budou psát do školní písanky. Pro předškolní děti budou připravené pracovní listy.
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Všechno má svůj čas

Program: Délka života rostlin od vyklíčení semene přes vznik vegetativních orgánů, jejich vstupu do pohlavní dospělosti, produkce rozmnožovacích orgánů, až po dozrání semen, která představují novou generaci. Svůj čas má ale i životní cyklus patogenních bakterií a hub, které mohou délku života rostlin významně zkrátit, nebo zabránit vzniku nové generace. V laboratořích se věnujeme vývoji nových metod pro efektivní studium patogenních organismů rostlin. Zjistěte, jak důležitý je včasný zásah napadených rostlin.
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Hydroponie - budoucnost pěstování plodin

Program: Stejně jako čas ani pokrok v pěstování rostlin nelze zastavit. Přijďte se podívat, jak se ve velkém pěstují rostliny nejen v České republice, ale i ve světě. V moderních sklenících už dnes umíme prakticky poručit větru, dešti. Že rostliny potřebují k přežití půdu? Ale kdepak!
Místo: přízemí budovy X
Čas: po celou dobu konání akce

Ať ti neujede vlak

Program: Čas na železnici určuje mnohé: je základem jízdních řádů, rozhoduje o bezpečnosti v dopravě, je v přímém vztahu s rychlostí. Můžete se podívat, jak se řídí železnice dnes:
1. Aby v tom strojvedoucí nebyl sám: komunikace, která zachraňuje životy v situacích, kdy rozhoduje čas (návěstidla na železnici a jejich znaky).
2. Zabezpečení jízdní cesty s úsporou času: kde na železnici pomáhá počítač? Zkusíte si řídit svůj vlak?

Místo: Laboratoř kolejových vozidel

Čas: po celou dobu konání akce


On-line program

Prosíme návštěvníky Noci vědců o dodržování aktuálních vládních nařízení

Pro vstup do areálu je třeba splňovat jedno z pravidel O-N-T:

 • PCR test ne starší než 7 dní
 • antigenní test ne starší než 72 hodin
 • doklad o očkování, nejdříve však 14 dní po aplikaci druhé dávky
 • potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů

Ve vnitřních prostorech univerzity prosíme o:

 • nošení respirátorů min. třídy FFP2
 • dodržování rozestupů 1,5 metru
 • používání dezinfekce u vchodů
 • ohleduplnost a dodržování pokynů organizátorů akce

Obálka

V rámci Noci vědců jsme vydali Lesní listy – průvodce lesy Mendelovy univerzity v Brně pro děti od 5 do 11 let a jejich dospělé. Brožurku si můžete stáhnout a vytisknout u vás doma.

Instrukce pro tisk na domácí tiskárně:

 1. vytiskněte strany 1-4
 2. obraťte v tiskárně
 3. poté vytiskněte strany 5-8
 4. naskládejte listy na sebe podle číslování stran
 5. spojte sešívačkou

Cestuj Nocí vědců po celém Česku