Návštěva z Louisiana State University

2. 3. 2018
Na Mendelově univerzitě v Brně jsme přivítali zástupce naší významné partnerské univerzity Louisiana State University. Cílem bylo projednání dalšího rozvoje spolupráce. 

Partnerství odstartovalo v roce 2014, kdy Louisiana State University oslovila Zahradnickou fakultu, o rok později se do spolupráce zapojila Agronomická fakulta. V roce 2016 už spolupracovaly všechny fakulty naší univerzity.

V současné době probíhá příprava výzkumných stáží a plánujeme semestrální studijní pobyty studentů PEF v rámci uzavřené bilaterální smlouvy.

Tento typ spolupráce nám přináší mnoho inspirace a naplňuje náš cíl zvýšit mezinárodní vazby s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti a univerzitami.  Louisiana State university je středně velkou univerzitou s 30 000 studenty. Je známá pro své rozsáhlé výzkumné zázemí, provozuje asi 800 sponzorovaných výzkumných projektů.

Více aktualit

Všechny aktuality