Návštěva filipínské delegace

22. 3. 2017
Dne 22. března 2017 navštívil Mendelovu univerzitu v Brně rektor Visayas State University, pan Edgardo Escuadra Tulin a honorární konzul Filipínské republiky v ČR pan Břetislav Skácel.

Mendelova univerzita v Brně se již delší dobu angažuje na Filipínách a spolupracuje s několika místními univerzitami a Visayas State University patří mezi jednu z nich. Cílem návštěvy pana rektora Tulina je prohloubení stávající spolupráce a pokračování v rozvoji společných projektů. Jednání se za MENDELU zúčastnil pan rektor, Ladislav Havel, prorektor pro internacionalizaci, Samuel Antwi Darkwah, a prorektor pro pedagogiku, Martin Klimánek. Při této příležitosti došlo také k podpisu dohody o spolupráci Mendelovy univerzity v Brně s klastrem Crea Hydro&Energy, z.s., který zde zastupoval honorární konzul Filipínské republiky v ČR pan Břetislav Skácel.

Více aktualit

Všechny aktuality