MŠMT dá na podporu ukrajinských studentů 150 milionů

1. 3. 2022
Praha, 1. března 2022 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří studium ukrajinských studentů na českých vysokých školách. Pomoc cílí jak na nově přijaté studenty ke studiu celého studijního programu, tak studenty přijíždějící na krátkodobé studijní pobyty. V současnoti je tak celková alokace 150 milionů korun a na jednoho studenta může z tohoto programu získat vysoká škola až 150 tisíc korun na tento nebo příští akademický rok.

O poskytnutí této podpory jsme rozhodli okamžitě v reakci na nastalou situaci na Ukrajině. Peníze budou určeny například pro studenty obávající se pokračovat ve studiu za současné situace na Ukrajině, ale také těm, kterým bylo tamní studium znemožněno,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. O tom, zda uchazeči z řad ukrajinských studentů spadají do této kategorie, rozhodne sama vysoká škola, například na základě motivačních dopisů a pohovorů s uchazeči.

Finance může vysoká škola využít, kromě samotného zajištění studia, například na pokrytí stipendia či dalších služeb souvisejících se studiem. U krátkodobých studijních pobytů bude finanční podpora činit 15 000 korun měsíčně. V současné době je podpora odhadována na přibližně tisíc až patnáct set studentů.

Zdroj: Web MŠMT

Více aktualit

Všechny aktuality