Místní akční skupiny jednaly na MENDELU

24. 6. 2015
V úterý 16. června 2015 proběhlo pod záštitou pana prorektora doc. Adama na MENDELU jednání se zástupci Místních akčních skupin (MAS) o možnostech spolupráce v novém programovém období 2014 -2020. Schůzky se zúčastnilo celkem 13 zástupců MASek z celého Jihomoravského kraje a zástupci ze všech organizačních součástí univerzity.

Hlavním cílem společného setkání bylo vymezení spolupráce napříč všemi fakultami a ICV. O vzájemné spolupráci bylo uzavřeno memorandum o spolupráci. Součástí programu byla i návštěva vybraných pracovišť Agronomické fakulty. Účastníci hodnotili setkání velmi pozitivně a věří, že společně s Mendelovou univerzitou zrealizují mnoho přínosných projektů.

Více aktualit

Všechny aktuality