Mezinárodní konference Innovations in Professional Practice within Forestry & Arboriculture

24. 8. 2016
Zveme Vás na mezinárodní konferenci Innovations in Professional Practice within Forestry & Arboriculture, která se uskuteční na Mendelově univerzitě v Brně ve dnech 6. - 7. září 2016.  

Jménem organizačního výboru

Vás srdečně zvu na mezinárodní konferenci INPROFA Innovations in Professional Practice within Forestry & Arboriculture (Inovace v odborné praxi v rámci lesnictví a arboristiky), která se bude konat od 6. do 7. září 2016 na Mendelově univerzitě v Brně. Hlavním cílem konference je prezentace informací o uplatnění moderních poznatků výzkumu v praxi pro oblasti lesního hospodářství a arboristiky.

Uzávěrka přihlášek na konferenci je 31. srpna 2016.

Další informace týkající se této konference (organizační poznámky, témata, program atd.) naleznete na našich stránkách http://inprofa.mendelu.cz

Těšíme se na příjemné setkání v Brně.

Dovolujeme si Vás také požádat o předání této pozvánky těm, které toto téma zajímá.

Máte-li jakékoli další dotazy, neváhejte nás kontaktovat!

Za organizační výbor s pozdravem

Pavel Nevrkla

Mendelova univerzita v Brně

E-mail: info-inprofa@mendelu.cz

Témata konference

Téma konference: „Inovace v odborné praxi v rámci lesnictví a arboristiky“.

·         Co je nového v současné arboristice?

·         Monitorování reakcí stromů na životní prostředí.

·         Moderní metody hodnocení stability stromů.

·         Novinky v regulaci škůdců a chorob stromů.

·         Pochopení biomechaniky stromů a jeho zatížení větrem.

·         Rychlé výukové metody pro instruktory v lesním hospodářství.

·         Stabilita stromu – technická diagnostika: přehled, možnosti a omezení.

·         Lesní lanovky a bezpečné metody kácení stromů.

·         Tahové testy stromů.

·         Nedestruktivní testování lan.

·         Lezecké záchranné techniky a nouzová první pomoc v lesním hospodářství a arboristice.

 

Oficiálním jazykem konference je angličtina. Zajištěný je simultánní překlad do češtiny, prostřednictvím sluchátek.

Místo konání

INPROFA 2016 se bude konat na Lesnické a dřevařské Fakultě Mendelovy univerzity v Brně, posluchárna Q1.

 

Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2016.

Konferenční poplatek

125 EUR nebo 3200 CZK

Více aktualit

Všechny aktuality