MENDELU spustila vlastní grantovou agenturu

1. 10. 2020
Mendelova univerzita v Brně vyhlašuje pro svoje zaměstnance první interní grantovou soutěž. Celkem vybere v jednom roce maximálně dva projekty, které mohou získat každý až 9 milionů korun. Grantovou soutěž administruje nově založená Grantová agentura Gregora Johanna Mendela Mendelovy univerzity v Brně. Dosud vědci MENDELU čerpali výhradně podporu z národních a unijních grantových agentur.

„Hledáme další cesty jak podpořit naše vědce. Pro studenty jsme nedávno vyhlásili novou soutěž o nejlepší podnikatelský nápad. Nyní se snažíme pomoci akademickým a výzkumným pracovníkům,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Soutěž byla vyhlášena 1. října. Vědci mohou žádat o podporu svých aktivit do konce listopadu. Přihlášené projekty pak vedení školy posoudí do konce února 2021. Podpora pro vybrané projekty je tříletá.

V první fázi odborníci vyberou nejlepší v kategorii Mezioborové interní výzkumné projekty. V následujících letech se počítá i s dalšími kategoriemi. Bližší informace jsou k dispozici zde

Více aktualit

Všechny aktuality