MENDELU poprvé v prestižním žebříčku THE

10. 7. 2019
Mendelova univerzita v Brně se poprvé umístila v prestižním žebříčku společnosti THE, která porovnává vzdělávací prostředí vysokoškolských institucí. V Europe Teaching Rankings 2019 se umístila na 126.-150. místě. Lepší byla z českých univerzit jen ta z Hradce Králové. Celkové pořadí vyhrála Oxfordská univerzita.

Výsledky European Teaching Rankings čerpají především z Evropského studentského průzkumu. Na letošní dotazníky odpovědělo na 125.000 studentů z 18 zemí. Součástí hodnocení jsou mj. také výsledky studentů, různorodost prostředí institucí a zdroje, které univerzity mají, aby mohly účinně učit. Studenti hodnotili svou univerzitu na stupnici 0 až 10 v celé řadě aspektů svého univerzitního života, včetně společného vzdělávání, kritického myšlení a možnosti aplikace získaného vzdělání do praxe.

Žebříček Europe Teaching Rankings vychází také z dalších dat týkajících se studentů, absolventů, akademiků, mobilit, genderu, publikační činnosti. Celkově se hodnocení opírá o 14 individuálních výkonnostních ukazatelů. Letošní žebříček zahrnuje 258 univerzit v 18 zemích. Univerzity z České republiky se objevily v žebříčku poprvé. Celkem je jich mezi prvními 200 pět. Tento typ žebříčku společnost THE vyhodnocovala podruhé.

Bližší informace najdete zde.

Více aktualit

Všechny aktuality