MENDELU má nově jmenovaného profesora a 9 nových docentů

24. 6. 2019
V průběhu června byl v rámci akademické obce Mendelovy univerzity v Brně udělen jeden profesorský titul. Zároveň se řady akademiků se rozšířily také o devět nových docentů.

Profesorem se nově stal prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. z Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů ZF MENDELU. Jmenovací dekret mu předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Dne 4. června se uskutečnilo slavnostní zasedání vedení Mendelovy univerzity v Brně u příležitosti předání dekretů docentům, diplomů absolventům doktorských studijních programů a ocenění původcům patentů.
Mendelova univerzita v Brně udělila v akreditovaných oborech vědecko-pedagogický titul, čímž předala dekrety devíti novým docentům: doc. Bc. Ing. Daně Adamcové, Ph.D., doc. Ing. Miloši Gejdošovi, PhD., doc. Mgr. Milanu Geršlovi, Ph.D., doc. Ing. Tomáši Gregorovi, Ph.D., doc. Ing. Pavlu Hanáčkovi, Ph.D., doc. Ing. Miroslavu Jůzlovi, Ph.D., doc. Ing. Tomáši Koptovi, Ph.D., doc. Ing. Ivetě Palečkové, Ph.D., doc. Mgr. Lucii Plíhalové, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně také předala diplomy 29 absolventům doktorských studijních programů z Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Zahradnické fakulty.

Červnová promoce se nesla v duchu dosaženého úspěchu spojeného s vysokým počtem oceněných významných vědeckých a vědecko-pedagogických hodností. Punc výjimečnosti akci dodaly nové fanfáry Mendelovy univerzity v Brně, které byly složeny ke 100. výročí založení univerzity, a také zcela nové hudební blahopřání v podání uskupení Mladých žesťů.

Současně bylo při slavnostní příležitosti předáno významné ocenění 11 týmům původců patentů z Mendelovy univerzity v Brně.

Více aktualit

Všechny aktuality