MENDELU jako 1. česká univerzita uzavřela memorandum o spolupráci s Universidad Nacional de El Salvador

11. 9. 2015
Rektor MENDELU prof. RNDr. Ladislav Havel CSc. podepsal memorandum o spolupráci s Universidad Nacional de El Salvador (UES). Zúročily se tak tři měsíce diplomatického úsilí. Mendelova univerzita v Brně jako první z České republiky uzavřela s uvedenou středoamerickou univerzitou memorandum o vzájemné spolupráci ve vědě, výzkumu a vzdělávání.

K podpisu memoranda došlo 3. 9. 2015. Již na příští kalendářní rok je plánován společný projekt obou univerzit zaměřený na závažná onemocnění lidí a zvířat kontinentální Střední Ameriky, která limitují rozvoj El Salvadoru.

Memorandum bylo uzavřeno za aktivní spolupráce Česko-latinskoamerické komory, za MENDELU se na přípravě podílelo Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace a Ústav jazykových a kulturních studií FRRMS.

UES je nejstarší a nejvýznamnější univerzitou v Salvadoru, který je tropickým přímořským státem sousedícím s Hondurasem a Guatemalou. V hospodářství země hraje hlavní úlohu právě zemědělství. Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími jsou kromě potravinářství, také chemický, textilní a papírenský průmysl.

 

Více aktualit

Všechny aktuality