Mendelu hostila zástupce MZe z oddělení NAZV v rámci semináře Země II

21. 6. 2023

Dne 20. 06. 2023 od 10:00 hod. proběhl na Mendelově univerzitě v Brně informační seminář pro uchazeče v 1. veřejné soutěži v roce 2023 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 – 2032, ZEMĚ II, který byl prezentován zástupci Ministerstva zemědělství ČR z Oddělení NAZV. Seminář byl v hojné účasti, a to v počtu nejméně 150 osob. Kromě uchazečů o podporu z MENDELU se také zúčastnili zástupci firem, výzkumných organizací a vysokých škol (VUT, JČU, MU, UNOB, UTB, UPOL, UPCE, VETUNI apod.). Podklady ze semináře budou k dispozici na Podpoře projektových skupin.

Více aktualit

Všechny aktuality