MENDELU hostila workshop zaměřený na komunikaci s médii

22. 4. 2015
Kromě Kariérního dne MENDELU a mezinárodní soutěže v lesnické všestrannosti se na Mendelově univerzitě v Brně 14. dubna konal i workshop s názvem „Proaktivní komunikace s novináři jako šance pro vysoké školy". Odborníci z klíčové aktivity 05 „Veřejná diskuze" ho připravili pro vysoké školy zapojené do Individuálního projektu národního KREDO. Poté, co školy dokončily přípravu svých strategických plánů rozvoje se tak mohli jejich zástupci dozvědět, jak strategie efektivně předat médiím a veřejnosti.

Vysoké školy v rámci IPN KREDO pracovaly na strategickém plánu svého rozvoje do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Na workshopu se pak zaměřily na jeden z podpůrných procesů, strategii komunikace. „Strategie komunikace by měla navazovat na celoinstitucionální strategii a náš výzkum potvrdil, že to tak na většině škol funguje,“ sdělila Alena Hanzelková, která na workshopu prezentovala výsledky průzkumu IPN KREDO z prosince 2014. Ten se zabýval aktuálním nastavením komunikačních strategií na vysokých školách.


Základem úspěchu v médiích je podle Václava Sochora, experta na vztahy s médii, jednotné vystupování komunikačního oddělení školy a jejího vedení. Důležité je i téma třetí role vysokých škol. „Univerzity jsou významným hráčem ve veřejném prostoru, jehož role není zastupitelná ani státem, ani soukromými firmami. Je na nich, aby nastolovaly určitá témata, která nikdo jiný neotevře,“ zdůraznil Petr Uherka, odborný garant akce.


Více informací o IPN KREDO se dozvíte na http://kredo.reformy-msmt.cz/.


(Individuální projekt národní KREDO je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.)

Více aktualit

Všechny aktuality