MENDELU čeká rok velkých výzev

12. 1. 2021
Rok 2021 bude pro Mendelovu univerzitu v Brně rokem řady výzev. V ročním předstihu univerzita zahájí oslavy kulatých narozenin Johanna Gregora Mendela. Už v únoru odborná porota vybere poprvé nejlepší studentské podnikatelské nápady v rámci soutěže StartUp MENDELU. Další výzvou v době světové pandemie je prohloubení online výuky a v neposlední řadě koncem roku 2021 univerzitu čekají rektorské volby.

„K hlavním výzvám letošního roku patří zahájení oslav narození Johanna Gregora Mendela. Na jaře zveřejníme program, už nyní mohu říci, že se hodně zaměříme nejen na naše studenty, ale také na studenty středních škol. Mendel je stále známější v zahraničí než doma, a to chceme společně s dalšími institucemi změnit,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Pro studenty i pedagogy přinesla pandemie nového typu koronaviru řadu změn. V současné době je jisté, že v režimu online výuky začne i letní semestr.  „V oblasti výuky chystáme další rozvoj a podporu online výuky s důrazem na kombinaci různých metod výuky souhrnně nazývanou blended learning, tvorbu učebních opor pro moderní metody výuky využívající zapojení studentů a jejich osobní aktivitu nebo nové metody jako je microlearning, postavený na využití současných komunikačních metod a nástrojů, mobilních telefonů a tabletů a reflektující aktuální time management našich studentů,“ uvedl prorektor pro vzdělávací činnost Radim Farana. Flexibilní formy výuky se promítnou i do nového Strategického záměru 2021+, který určí další směřování univerzity ve světle pandemie. Reflektovat bude i unikátnost školních podniků, které se musí vyrovnat s dopady klimatické změny v podstatě na úrovni klasických podnikatelských subjektů.

MENDELU se zaměří i na zaměstnance. Letos bude obhajovat ocenění HR AWARD, které získala v roce 2018 jako vůbec první vysoká škola v České republice. „Rozběhne se také aktualizovaný akční plán, jehož zásadní součástí je zavedení ročních osobních plánů pro všechny zaměstnance a zformulování jednotné univerzitní vzdělávací strategie zaměstnanců,“ uvedla prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů Jitka Janová.

Univerzita podle ní spustí také pilotní projekt podpory vedoucích akademických pracovníků, v rámci něhož ověří potenciál individuálního jazykového vzdělávání a  individuálního koučinku v akademickém prostředí.  „Koučink je standardní podpora excelence ve vědě na západních univerzitách. V rámci českých univerzit bude MENDELU jednou z prvních, která o zavedení takové podpory plošně vědcům uvažuje a spouští pilotní realizace,“ uvedla Janová. MENDELU se zaměří také na restart vědecké kariéry po přerušení kvůli rodičovství. I v tomto případě jde o vysoce nadstandardní podporu vědců v rámci ČR.

Mendelova univerzita v Brně koncem loňského roku poprvé prošla testem mezinárodního evaluačního panelu zahraničních odborníků. Jejich připomínky bude v letošním roce implementovat. Další výzvou z hlediska vědeckých i jiných projektů bude příprava na nové období operačních programů. Univerzita se v minulosti přihlásila do několika mezinárodních žebříčků, které hodnotí evropské a světové vysoké školy. Nově se přidá žebříček Green metric, hodnotící školy zaměřené na životní prostředí. Aktuálně na univerzitě probíhají návštěvy hodnoticí komise v rámci posuzování žádosti univerzity o udělení institucionální akreditace v šesti oblastech vzdělávání.

 

Více aktualit

Všechny aktuality