Mendelova univerzita v Brně získala další dva projekty H2020.

20. 7. 2017
Mendelova univerzita v Brně získala další dva projekty výzvy H2020. Projekt GREENPATROL bude řešen na Agronomické fakultě MENDELU pod vedením prof. Adama a projekt My Sustainable Forest bude řešen na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny pod vedením dr. Dobrovolného.

H2020 je největším a nejvýznamnějším programem financujícím vědu, výzkum a inovace na evropské úrovni v období 2014 – 2020. Program H2020 navazuje na rozvojové projekty, oproti předchozím však klade větší důraz na podporu inovací.

Více aktualit

Všechny aktuality