Libor Jankovský novým děkanem Lesnické a dřevařské fakulty

7. 4. 2018
  26. března proběhla volba nového děkana Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Stal se jím prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (50), vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti. Libor Jankovský se ujal nejvyšší pozice na fakultě 3. dubna 2018, po jmenování do funkce rektorkou Danuší Nerudovou.  

„Pozici děkana beru jako službu fakultě, na které jsem studoval a spojil s ní svůj profesní život. Pokud bych měl jmenovat pouze jednu prioritu, na kterou se zaměřím, určitě je to změna firemní kultury fakulty ve smyslu zásadního zlepšení vnitřní komunikace a úrovně informovanosti.“ uvedl Libor Jankovský.

Nový děkan se ve svých prioritách šířeji také věnoval personálním otázkám fakulty. Mezi ně patří restartovat habilitační a profesorská řízení jako základ personálního zajištění akreditovaných oborů.  Jeho cílem je také zásadně zlepšit práci v oblasti HR, nabídnout perspektivu v rámci systému kariérního růstu a podporovat zapojení studentů do tvůrčí činnosti týmů formou stipendií a pracovních pozic pro studenty.

Akademický senát LDF MENDELU vyhlásil 12. února 2018 volby děkana. Ve dnech 8. a 9. března proběhlo návrhové kolo, kdy akademická obec, tedy akademičtí pracovníci a studenti, volili kandidáta na funkci děkana. Z návrhového kola vzešli kandidáti Libor Jankovský, Radomír Klvač, Jan Dvořák a Daniel Koutník. Jan Dvořák a Radomír Klvač svou kandidaturu odmítli.

Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty zvolil nového děkana v prvním kole tajné volby patnácti hlasy z možných sedmnácti.

Libor Jankovský vystudoval Lesní inženýrství na Lesnické fakultě tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně. Ve své vědecké činnosti se věnoval ochraně lesa, kde rozvíjel především lesnickou  fytopatologii a mykologii,  v konceptu ekologie lesa a stresová ekologie.

 

 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Jiřina Studenková 

Kontakty 

PR a media relations

Mendelova univerzita v Brně

 

Více aktualit

Všechny aktuality