Lesníci ze Křtin zahájí prodej vánočních stromků, smrčků bude méně

2. 12. 2019
Lesníci spravující lesy Mendelovy univerzity v Brně budou letos prodávat vánoční stromky na celkem deseti místech. Celkem půjde o 1600 stromků, tedy asi tři čtvrtiny loňského počtu. Důvodem je stále menší podíl vysazovaných jehličnatých, především smrkových sazenic, ve prospěch listnatých dřevin. Přesto může být cesta do křtinských lesů vhodnou alternativou před návštěvou supermarketu. Cena smrčku do výšky 1,5 metru vyjde jen na 200 Kč, tedy stejně jako loni. Prodej bude probíhat ve dnech 8., 14. a 15. prosince, případně do vyprodání zásob.

Na prodej budou především smrčky, něco málo boroviček a výjimečně i jedličky. Většinu z nich lesníci získají z tzv. prořezávek, tj. záměrným výřezem z mladých lesních porostů. „Prořezávky budou prováděny v nadcházejících dnech, takže stromečky budou čerstvé,“ uvedl zástupce ředitele Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Pavel Čacký.

Podle něj na koupi stromku od lesníků ušetří nejen domácnost, ale i životní prostředí. „Koupí stromku z blízkého lesa je vyprodukováno daleko méně emisí, než když je podobný stromek vypěstován na plantáži v zahraničí a pak dopravován přes půl Evropy,“ uvedl Čacký. Stromky přímo ze školního lesa pochází z takzvaných prořezávek, což je zásah potřebný k tomu, aby se snížila hustota porostu, zvýšila jeho stabilita, zlepšil zdravotní stav, kvalita a upravilo se případně i jeho druhové složení.

Co se má vyřezat, musí určit lesnický personál. Zásah do lesa má být rovnoměrný po celé ploše, aby nevznikaly velké mezery. „Takto vyřezané stromky se přetřídí a ty pěkné se zkusí ještě prodat, zbytek zůstane v lese k zetlení. Stromky z prořezávek sice nebývají tak husté a souměrné jako z nějaké plantáže, ale kdo chce stromek z přírody nebo zakoupením živého stromku z lesa takto raději finančně podpoří obnovu lesů poškozených kalamitou, bude spokojen. Bohužel počet takto získaných stromků je čím dál nižší,“ uvedl Čacký.

Jak se mění druhová skladba obnovovaných lesů ve prospěch listnáčů, tak ubývá i ploch, kde se dají vybrat vhodné kusy na vánoční stromky. V současné době jsou na školním podniku zdrojem vánočních stromků převážně stromky z prořezávek ploch vzniklých z poslední velké větrné kalamity Antonín v roce 2010.

Lesníci zároveň odrazují od předvánočních krádeží. „Vyříznutím stromků na místě, kde to není vhodné, se může les poškodit až natolik, že se musí plocha znovu osázet a o sazenice se bude muset opět několik let pečovat,“ uvedl Čacký. Proto lesníci na některých místech rostoucí stromky záměrně „znetvořují“ odstraněním několika větví, lidé si je pak k lesnímu pichu nevyberou. Někdy se používá i postřik na bázi tuků, které po přenesení do „tepla obýváku“ žluknou a stromek začne páchnout. Lesníci ze školního podniku omezují krádeže stromků prodejem vánočních stromků ve Křtinách a okolních obcích za příznivou cenu. Prodejní místa i termíny prodeje jsou zveřejněny na webu www.slpkrtiny.cz

Kontakt pro bližší informace: Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP Křtiny, pavel.cacky@slpkrtiny.cz; tel.: 724 523 753

Více aktualit

Všechny aktuality