Landart se vrací do botanické zahrady

27. 5. 2022
Po třech letech zkrášlí prostory Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně studentské landartové objekty. Hlavním námětem a myšlenkou letošních instalací je interaktivita, aktivní zapojení návštěvníků i jistá inspirace ze světa pohádek a pověstí. Tématem letošní výstavy je den dětí, který je přesně v den vernisáže, která se uskuteční ve středu 1. června v 15:00 hodin. Pro veřejnost budou objekty k vidění od 2. do 15. června.

V pořadí už 15. ročníku studentské výstavy se zúčastní skoro 40 studentů v rámci výuky předmětů Základy techniky tvorby a Výtvarná výchova. „Téma výstavy Children’s day jsme volili v souladu s termínem dnešní vernisáže a Mezinárodním dnem dětí,“ uvedl Jiří Tauber z Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF MENDELU.

Každý autor ke své práci přistupoval individuálně a díky nadšení ze strany studentů vzniklo celkem 25 exponátů. Exponáty budou vystaveny v červnu 14 dní a po ukončení výstavy budou některé objekty přemístěny do prostor ART mlýnu v Bohuslavicích u Kyjova.

Land art je umělecký styl, který se poprvé objevil v 60. a 70. letech ve Spojených státech. První výstava se konala v roce 1968 v New Yorku a měla být protestem proti komerčnímu umění, které bylo vystavováno v galeriích. Přejímá myšlenky minimalismu a konceptuálního umění. „Exponáty jsou vytvořeny z omezeného množství pouze přírodních materiálů, které se nabízí v dané lokalitě. Objekty jsou úzce spjaty a konkrétním místem ve volné přírodě,“ uvedl Tauber.

V botanické zahradě studenti tvoří objekty už popatnácté. Předchozí ročníky měly různá témata např. výstavy 100 let Designu nábytku, Krása a dokonalost přírody, Bydlení je hra nebo Člověk & příroda, Fauna a flora. Akce probíhá za podpory Ústavu nábytku, designu a bydlení, Lesnické a dřevařské fakulty, Mendelovy univerzity v Brně.

V den vernisáže je vstup zdarma, následující dny bude pro veřejnost výstava zpřístupněna (po zazvonění) dle návštěvního řádu Botanické zahrady a arboreta od 7:00 – 15:30 z ulice Třída generála píky, zastávka Bieblova.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, tel.: tel: +420 603 832 584

Více aktualit

Všechny aktuality