Krajinářští architekti se zaměří na globální výzvy současného světa

5. 9. 2023
Mezinárodní konference Evropské rady škol krajinářské architektury ECLAS 2023: Labyrinth of the World – Landscape Crossroads přinese diskuzi o současných globálních změnách a jejich dopadu na krajinářskou architekturu a tvorbu prostředí. Jako hlavní témata budou krajinářští architekti a architektky řešit nejen vliv klimatické změny na život ve městě a krajině, ale i hospodaření s vodou, podporu biodiverzity nebo posilování komunity a zapojení veřejnosti do plánování a realizace krajinářských úprav.

Letošní ročník konference se ponese v duchu díla Jana Amose Komenského. Název konference parafrázuje jeho Labyrint světa a ráj srdce, které Komenský dokončil před 400 lety. „Chaotický svět, který v něm zobrazil, skutečně existuje. Změny na Zemi jsou stále rychlejší a intenzivnější. Některé nás zasahují globálně, jiné se lokálně liší. V tomto období v nás stále více rezonují slova nerovnováha a nejistota. Netušíme, jak se celosvětové dění vyvine. Víme ale, že krajinářská architektura, ve spolupráci se souvisejícími obory, je schopná nabídnout jedinečné myšlenky, klíčová řešení, účinné inovace. Je nepostradatelná pro kvalitní život ve společném prostoru,“ zhodnotila Alena Salašová z Ústavu plánování krajiny ZF MENDELU.

Konference ECLAS je druhým nejvýznamnější světovým fórem krajinářských architektů, v České republice se koná poprvé. „Významné je i samotné téma letošní konference, které je zaměřeno na diskuzi o hlavních profesních dilematech o směřování dalšího vzdělávání a výzkumu v oblasti krajinářské architektury a tvorby životního prostředí. Jsme stále častěji konfrontováni s globálními změnami a hrozbami: klimatickou změnou s důsledky typu extrémní sucho, požáry, povodně, tornáda, pandemiemi, migrací, ztrát svobody apod.,“ nastínila Salašová.

Hlavními řečníky budou Kristina Hill, Philipp RW Urech a Tomáš Jiránek. Všichni tři keynote speakři patří k významným expertům v oblasti krajinářské architektury. Jejich tvorba odráží soudobé trendy v krajinářské architektuře a formování sídel a krajiny,“ zhodnotila Salašová. Konference je otevřena studentům, výzkumným a akademickým pracovníkům univerzit, ale i širší odborné komunitě, reprezentantům státních institucí, profesních svazů a organizací.

Mezinárodní konference ECLAS 2023: Labyrinth of the World – Landscape Crossroads proběhne 10. – 13. září 2023 v Brně, organizátorem je Zahradnická fakulta MENDELU ve spolupráci se sdružením univerzit reprezentovaných European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Konference se zúčastní zástupci prestižních univerzit z třiceti zemí světa včetně například University of California Berkeley. Nad konferencí převzal záštitu rektor MENDELU, ministr životního prostředí ČR, ministr pro místní rozvoj, předseda České komory architektů a primátorka Statutárního města Brno. Finančně konferenci podpořilo Statutární město Brno.

Více o konferenci https://conference.eclas.org/.

Kontakt pro bližší informace: doc. Dr. Ing. Alena Salašová, +420 519 367 342, alena.salasova@mendelu.cz, Ústav plánování krajiny, ZF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality