Krajinářské architektky ze ZF MENDELU uspěly v mezinárodní soutěži

23. 3. 2023
Studentky krajinářské architektury postoupily do semifinále mezinárodní soutěže Streetlife Design Competition. Smíšený tým ze Zahradnické fakulty MENDELU a Fakulty architektury VUT pracoval na návrhu umístěném ve svahu nad Mendlovým náměstím. Cílem soutěže bylo najít originální řešení konkrétního problémového prostoru ve městě. Porota expertů vybrala dvanáct finalistů z celkem sedmdesáti návrhů, kteří budou zítra v nizozemském Leidenu soutěžit o šest hlavních cen.

Studenti týmu nazvaného (not so) lost site si za řešené území vybrali ztracené místo v srdci města, ve svahu nad augustiniánským opatstvím a bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. „Tomuto místu se věnovali v nadstandardních terénních průzkumech, kdy se na místo opakovaně vraceli a snažili se odhalit jeho nejzákladnějších charakteristiky a vlastnosti. Zabývali se také sociologickou strukturou uživatelů, vedli s lidmi rozhovory, místo prožívali spolu s nimi. Kreslili, dokumentovali, skicovali, promýšleli,“ nastínila pracovní postup Barbara Ševčíková z Ústavu zahradní a krajinářské architektury ZF MENDELU.

Cílem soutěže bylo zvolit konkrétní problémový veřejný městský prostor a hledat jeho originální návrhové řešení, které by bylo specifické pro dané místo, ale zároveň univerzálně uplatnitelné. „Zadavatelé soutěže očekávali nové nápady, které by zlepšily kvalitu městského obytného prostředí a dokázaly by případně také zpochybnit stávající způsoby urbanizace. Vítězný projekt by měl být inovativní dílo, které se úspěšně vypořádá s klíčovými vrstvami místa – jeho minulostí, která zahrnuje genia loci, přítomností, která řeší třeba udržitelnou mobilitu nebo městskou biodiverzitu, a budoucností, která znamená také adaptaci na probíhající klimatické změny,“ nastínila Ševčíková.

„Ze zadání soutěže bylo zřejmé, že jsou očekávány především silné, originální myšlenky, které překvapí nestandardním řešením určitého typu městského prostoru. Zároveň si zadavatelé žádali také určitý paradox – řešení má respektovat identitu místa, ale zároveň má být univerzálním, přenositelným,“ zhodnotila Ševčíková. Podle ní si návrh tvůrčí skupiny (not so) lost site už v názvu s paradoxem pohrává, a mohl tedy už v tomto momentu přitáhnout pozornost hodnotitelů. „Obsahově je práce minimalistická, jde ale do hloubky a přímo k podstatě problému – ozřejmuje krásu, která je běžně nevnímaná, a provokuje k úvahám, co vlastně od veřejného prostoru města doopravdy očekáváme. Navíc svým holistickým přístupem autoři dokázali do svého návrhu vložit všechny tři základní časové vrstvy – minulost, budoucnost a přítomnost,“ popsala krajinářská architektka. 

V rámci předmětu WORKSHOP I pracovaly na řešení různých míst celkem tři smíšené studentské týmy. Každý z nich si na základě terénního průzkumu vybral svoje řešené území, odlišnou lokalitu, které se následně věnoval v průběhu ateliérových konzultací. Do semifinále nakonec ze tří týmů postoupil jeden. Úspěšnou skupinu tvořily Paulína Demovičová, Kristina Molnárová a Eliška Štainerová za MENDELU, VUT zastupovali Tomáš Koudelka a Nina Olekšáková.

Soutěž byla vypisovaná vůbec poprvé. „Naši studenti se v minulosti účastnili různých mezinárodních architektonických soutěží týkajících se veřejného městského prostoru, ale podobného úspěchu jako nyní ještě nedosáhli,“ upřesnila Ševčíková. Vítězný tým, který v Leidenu přesvědčí odbornou porotu, získá 7000 euro. Druhé místo získá 3000 euro, třetí 2000 euro a další tři týmy získají každý 1000 euro.

Soutěž Streetlife Design Competition pořádá nizozemská firma Streetlife společně s webovým portálem Landezine Landscape Architecture Platform. Soutěžní výzva byla poprvé vyhlášena loni v květnu, hotové návrhy musely být odeslané do poloviny prosince roku 2022. K účasti byli přizváni studenti a mladí odborníci z oblasti krajinářské architektury a dalších profesí, které se zabývají plánováním a navrhováním otevřeného veřejného prostoru.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D., barbara.sevcikova@mendelu.cz, +420 777 540 625, Ústav zahradní a krajinářské architektury, ZF MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality