Jedle ze ŠLP Křtiny ozářila náměstí Svobody

28. 11. 2014
Již podevadesáté se na náměstí Svobody v Brně rozzářil vánoční strom. Je jím 16 metrů vysoká, 26 let stará jedle ojíněná, která vyrostla v bílovickém polesí Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Slavnostního rozsvícení a zahájení vánočních trhů se zúčastnila i první dáma Ivana Zemanová.

Na pódiu a u rozsvícení stromu byli také první náměstkyně primátora Klára Liptáková, děkan brněnský a římskokatolický kněz Václav Slouk, starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček, ředitelka brněnské pobočky Českého Červeného kříže Ivana Holásková, rektor Mendelovy univerzity Ladislav Havel a ředitelka Turistického informačního centra Petra Kačírková. Tradici stromu v centru Brna, pod kterým je umístěna kasička charity, založil v roce 1924 spisovatel Rudolf Těsnohlídek, aby pomohl opuštěným dětem.

Strom má ale také certifikát společnosti SFC (Forest Stewardship Council). Tento certifikát zaručuje, že strom byl vypěstován odpovědně a v souladu s principy přírodě blízkého lesní hospodaření, které pomáhají chránit mizející a devastované lesy u nás i ve světě. Certifikát FSC je zároveň prestižním oceněním daného lesního managementu. Klade totiž na jeho držitele přísné a transparentně nastavené normy lesního hospodaření, ekologických a sociálních standardů.

Více aktualit

Všechny aktuality