Jaký je život v Litvě?

18. 12. 2015
V polovině října sedm studentů Provozně ekonomické fakulty reprezentovalo MENDELU v programu Managing Across Cultures, který se letos konal v litevském Kaunasu. Jednalo se o týdenní program plný zajímavých přednášek a exkurzí, ale i intenzívní studijní zátěže ve smíšeném interkulturním prostředí studentů a pedagogů ze Španělska, Litvy, Belgie a Německa. Přestože studenti hradili většinu nákladů spojených s tímto pobytem,  jejich získané dovednosti a znalosti byly nejen oceněny kredity na PEF, ale zejména se staly nedocenitelnou životní zkušeností. Program MAC2Kaunas byl spoluorganizován v rámci Businet, kterého je PEF členem, a volně navazoval na několik předcházejících intenzívních programů v Turecku, v Litvě, na Slovensku i v Brně koordinovaných PEF a hrazených z ukončeného programu Erasmus.

„Naše reputace jakožto Čechů i studentů Mendelovy univerzity v Brně značně vzrostla a těšíme se přízně nejednoho kolegy,“ hodnotí výsledky programu Richard, jeden z účastníků. Česká delegace podle něj měla velký úspěch napříč programovými skupinami i národnostmi. Účelem programu bylo seznámit mladé lidi s pracovním prostředím, ve kterém se setkají s lidmi s jiným smýšlením, souborem hodnot a priorit. V osmičlenných skupinách smíšených národností  se studenti seznámili s městem Kaunas, školským systémem, místní mentalitou a zavítali i do litevské domácnosti. Získané informace zpracovala každá skupina do prezentace, která poté mohla být předána imaginárnímu budoucímu zaměstnanci litevské firmy a pomoci mu tak s integrací.

České delegaci významně pomáhala Eva Abramuszkinová Pavlíková a to jak s přípravou, tak v průběhu programu. Studenti nejlépe hodnotili zlepšení jazykové úrovně, spolupráci v mezinárodních skupinách a získání nových přátel. Další ze zúčastněných studentů, Adam, mluví o jednom z nejlepších zážitků: „Pokud bych mohl někomu něco říct o MAC2anywhere, bylo by to: jeď!

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=440)}

Více aktualit

Všechny aktuality