Inspirací letošního Land Artu je výročí Bauhausu

5. 6. 2019
Tématem letošního 14. ročníku studentské land-artové výstavy v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně je "100 let Designu nábytku". Inspirací výstavy se stala nábytková tvorba nejproslulejší umělecké školy moderní doby, známá jako Bauhaus, která otevřela své brány v roce 1919 v německém městě Výmar. S náročným tématem se studenti museli vyrovnat především za použití slámy, která je v posledních třech letech na Land artu dominantním materiálem. Letos na celkem 29 děl padlo 250 kilogramů slámy ze Školního zemědělského podniku v Žabčicích.

„V současné době je Bauhaus vnímán téměř jako synonymum moderního umění, řemesla a designu. Styl a myšlení inspiroval i mnohé umělce, výtvarníky, architekty a ve dvacátých letech 20. století i založení několik uměleckoprůmyslových škol inspirované Bauhausem se objevují i v Československu,“ uvedl vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení LDF Jiří Tauber. Zakladatelem Bauhausu byl Walter Gropius, který má ode dneška v botanické zahradě díky studentovi Filipu Dočkalovi vlastní portrét. Další studentské práce připomínají díla dalších ikon architektury a designu, například architekta Miese van der Rohe. Po botanické zahradě, jen pár set metrů od legendární Vily Tugendhat, je tak roztroušeno několik jeho židlí, tentokrát ze slámy. Jednu z nich přitom vytvořili namísto studentů učitelé Tauber s Jaroslavem Svobodou. Na jednom místě si tak návštěvníci výstavy, která potrvá do 20. června, mohou porovnat jak se stejného tématu zhostili studenti i pedagogové.

Podle Taubera byl Bauhaus hodně náročným tématem. „Vyrobit hranaté objekty ze slámy není jednoduché,“ uvedl s tím, že jej ale sláma a její trvanlivost velice překvapila. Některé už dva roky staré objekty lze stále vystavovat. V minulosti byl land art v botanické zahradě MENDELU zasvěcen i jiným materiálům. Studenti využívali například vyhozený nábytek a dělali z něj nový. Inspirovali se lidským tělem nebo popisovali krásy přírody. Bauhaus letos pedagogové zvolili kvůli stému výročí tohoto uměleckého směru i stejnému výročí založení Mendelovy univerzity v Brně.

„Je to symbolické. Pro studenty je Bauhaus navíc velký pojem a inspirace, a to nejen samotná škola Bauhaus, ale i tvorba jeho členů. Je to zajímavé téma, ale nesmírně těžké,“ uvedl vedoucí studentnských prací Jaroslav Svoboda. V botanické zahradě je ode dneška 29 objektů, na kterých se podílelo 53 studentů. Podle Taubera křesla a další doplňky ze slámy dobře zapadají do prostředí botanické zahrady. „Našim cílem je pozvat veřejnost do zahrady a zkrášlit ji,“ uvedl. Vedle každého díla ze slámy je cedulka se jmény autorů a fotografií umělecké předlohy.

Studentské objekty budou vystaveny v Botanické zahradě a arboretu pro veřejnost od 6. do 20. 6. 2019. Výstavu pořádá Ústav nábytku, designu a bydlení. Výstava bude pro veřejnost přístupná (po zazvonění) dle návštěvního řádu Botanické zahrady v pracovní dny od 7:00 – 15:00 z ulice Třída Generála Píky, zastávka Bieblova.

Kontakt pro bližší informace: doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D., Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, tel.: tel: +420 603 832 584

Více aktualit

Všechny aktuality