Inaugurace první rektorky Mendelovy univerzity v Brně v její téměř sto leté historii

20. 3. 2018
Slavnostní inaugurace rektorky Danuše Nerudové a děkanů Agronomické fakulty Pavla Ryanta a Provozně ekonomické fakulty Pavla Žufana se koná 20. března 2018 v 13:00 hodin v aule historické budovy Mendelovy univerzity v Brně na Zemědělské ulici.

Na inauguraci byli pozváni představitelé státu, krajské a městské správy, zastupitelských úřadů a další významné osobnosti veřejného života, rektoři českých vysokých škol a akademické obce Mendelovy univerzity v Brně. „Součástí ceremoniálu budou čtyři zdravice od významných osobností – jednu z nich přednese ministr školství, mládeže a tělovýchovy v demisi Robert Plaga, který je mimo jiné absolventem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Dále promluví hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a zástupci rektorů vysokých škol: rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, jménem rektora Univerzity Karlovy a předsedy České konference rektorů Jiřího Zimy promluví prorektorka Wildová.“ uvádí vedoucí kanceláře rektora Veronika Vejrostová. „Celkem očekáváme 250 hostů, pozvání přijal například předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal. Velmi potěšeni jsme také tím, že se slavnostního aktu zúčastní zástupci diplomatických sborů či někteří významní absolventi naší univerzity.“ upřesňuje Vejrostová.

Ceremoniál bude trvat více než hodinu, po dekorování rektorky Danuše Nerudové bude následovat dekorování děkanů Agronomické fakulty Pavla Ryanta a Provozně ekonomické fakulty Pavla Žufana. Na závěr zazní vystoupení hudebního tělesa Husák kvartet.   

Mezi klíčové priority funkčního období nové rektorky Nerudové patří modernizace a zvýšení prestiže univerzity jak na českém tak zahraničním trhu. Nerudová si předsevzala univerzitu dostat do mezinárodních žebříčků hodnocení vysokých škol. Chce zvýšit atraktivitu Mendelovy univerzity jak pro studenty, tak pro zaměstnance.

Ekonomka prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., první žena v historii univerzity je ve vedení Mendelovy univerzity od 1. února 2018, funkční období je čtyřleté. Na Mendelově univerzitě v Brně na Provozně ekonomické fakultě vystudovala obor Hospodářská politika a správa, který ukončila v roce 2002. Od roku 2007 vedla Ústav účetnictví a daní, v letech 2009 až 2014 působila jako proděkanka Provozně ekonomické fakulty, letech 2014 – 2015 jako prorektorka. V roce 2017 získala titul profesorky v oboru finance. Ve své vědecké práci se věnuje problematice daní. Z výsledků výzkumu, který vedla, čerpá Evropský parlament či Komise pro reformu globálního zdanění, přednášela v OSN.

 Ženy v pozici rektorky jsou v České republice stále výjimkou. Na pozici rektora byla od roku 1990 pouze desítka žen a přibližně 160 mužů.

 

Kontakt pro média:

Mgr. Jiřina Studenková, Media relations, tel. 778 888 374; email: jirina.studenkova@mendelu.cz

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality