Imatrikulace zahraničních studentů

14. 10. 2016
Ve středu 12.10.2016 proběhla historicky první společná imatrikulace zahraničních studentů celé univerzity. Při slavnostním ceremoniálu v angličtině bylo imatrikulováno téměř 70 studentů. Každý student obdržel batůžek MENDELU s užitečnými informačními materiály a propagačními předměty univerzity, čekalo je společné pohoštění, prohlídka LDF a setkání s její Excelencí ghanskou velvyslankyní v ČR. 

The first matriculation ceremony of all foreign students starting their degree at MENDELU this semester was held on Wednesday 12th October, 2016. Almost 70 students were matriculated during the beautiful ceremony performed in English. Each student received a MENDELU backpack with a pack of useful information materials and marketing items. Following the ceremony all students had their festive lunch together, enjoyed the tour of the Faculty of Forestry and Wood Technology and had the opportunity to meet with her Excellency Ghanian Ambassador to the Czech Republic.

Více aktualit

Všechny aktuality