Dny otevřených dveří na LDF

8. 11. 2016
Termíny a místo konání: 2. 12. 2016 a 27. 1. 2017 vždy v 10.00 hodin, budova B, posluchárna B 02 (přízemí vpravo)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA LDF MENDELU PRO UCHAZEČE O STUDIUM

 Zájemci o studium budou podrobně seznámeni s nabídkou studijních programů, jejich charakteristikou, studijními plány a podmínkami přijímacího řízení stanovenými pro uchazeče o studium v akademickém roce 2017/2018.

Současně bude zájemcům nabídnuta komentovaná prohlídka výukových a účelových prostor fakulty.

 Termíny a místo konání:

2. 12. 2016 a 27. 1. 2017 vždy v 10.00 hodin,

budova B, posluchárna B 02 (přízemí vpravo)

 

Pozvánka

 

Více aktualit

Všechny aktuality