Cenami pohonných hmot by se měl zabývat ÚOHS

10. 3. 2022
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) by se měl podrobně zabývat aktuální napjatou cenovou situací v oblasti energií a pohonných hmot. Zejména pak otázkou, zda současná cenová úroveň není mimo jiné dána možným porušováním pravidel hospodářské soutěže, která i v minulosti spočívala v tom, že prodejci pohonných hmot zveřejňovali svoje cenové kalkulace a díky tomu zůstávaly na trhu vyšší cenové hladiny, které nebyly způsobeny pouze objektivními podmínkami na trhu.

Za situace, kdy dochází k mírnému poklesu ceny ropy, by se příslušné instituce měly zabývat také tím, zda navyšování pohonných hmot není dáno rovněž spekulací prodejců. Příslušným orgánem je v tomto směru mimo jiné i ÚOHS, který dnes v této věci vydal svoje stanovisko. Z něj ale naopak vyplývá, že ÚOHS nemá žádné indicie, které by naznačovaly, že se na růstu cen podílí i jiné faktory než pouze vývoj na světových trzích s ropou.

Tisková zpráva z dnešního dne je do značné míry v rozporu s předchozí rozhodovací praxí, kdy za zveřejňování záměrů ohledně chystaných úprav prodejních cen PHM ukládal stamilionové pokuty.“

Autorem komentáře je Radek Jurčík z Ústavu práva a humanitních věd PEF MENDELU

 

Kontakt pro bližší informace: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, LLM, MBA, Ph.D., radek.jurcik@mendelu.cz, Ústav práva a humanitních věd PEF MENDELU, tel.: 603 925 511.

Ilustrační foto: Pixabay

 

TZ ÚOHS ze dne 10.3.2022:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže | Spotřebitelé mají být obchodníky transparentně informováni o důvodech nárůstu cen (uohs.cz)

Odkaz na TZ z roku 2006 viz závěr 4 odstavce:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže | Pokuta 313 mil. Kč distributorům pohonných hmot (uohs.cz)

 

Více aktualit

Všechny aktuality