Brno láká mladé lidi, rezervy má v čistotě

7. 8. 2018
Mladí lidé vnímají Brno jako město duchem mladé, energické a živé. Má podle nich také autentickou atmosféru. Jihomoravská metropole je obecně atraktivní pro domácí i zahraniční klientelu, v některých aspektech ale musí podporu cestovního ruchu zvýšit. Radnice by měla pracovat zejména na podpoře unikátní architektury, rezervy má i ve vnímání čistoty města ze strany návštěvníků i obyvatel. Vyplývá to z image města v kontextu cestovního ruchu, kterou zkoumala studentka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Tereza Ostřanská.

Ostřanská ve svém výzkumu čerpala z odpovědí více než 400 lidí starších 18 let. Respondenti odpovídali v dotazníkovém šetření na otázky týkající se charakteristických znaků a rysů města, jeho image, studentka zkoumala návštěvnost, propagaci a hlavní asociace lidí spojené s městem Brnem. Cílem práce bylo zhodnocení image města v kontextu cestovního ruchu u obyvatel České republiky i místních, jakožto podstatného faktoru ovlivňujícího výběr návštěvnické destinace.

Mezi nejčastější charakteristiky Brna v očích obyvatel ČR patří jeho historické památky, Petrov, Špilberk, veletrhy a výstavy, univerzity a školství ve městě. Nejvíce lidí souhlasí s tím, že je Brno univerzitním městem, městem veletrhů, městem historickým, kulturním a vědeckovýzkumným. Shodují se také na tom, že Brno je město vhodné pro větší nákupy, má bohatou nabídku pivnic, klubů a barů pro noční život. Jihomoravská metropole je také městem s množstvím kulturních památek a bohatou nabídkou sportovních aktivit. Naopak negativně respondenti nahlíží na čistotu a bezpečnost. Celková image města Brna ale vyšla na základě hodnocení pozitivní.

„Je zajímavé, že přes toto pozitivní hodnocení, město Brno spíše není v očích veřejnosti považováno za centrum cestovního ruchu a lidé neshledávají městskou nabídku ubytovacích zařízení za dostatečně kvalitní a obsáhlou,“ uvedla studentka oboru management cestovního ruchu Tereza Ostřanská. Městu se přesto daří plnit primární cíl, kterým je zvýšení návštěvnosti u domácí a zahraniční klientely. Zejména mladí lidé Brno vnímají jako energické a živé město s autentickou atmosférou. „Na předpokladu, aby bylo město vnímáno v kontextu jeho unikátní architektury, bude muset Brno ještě zapracovat, chce-li dosáhnout nadpolovičního souhlasu u vymezených cílových skupin,“ dodala Ostřanská, která vypracovala několik doporučení.

Příkladem je opatření zabývající se zlepšením čistoty ve městě, ke kterému by měla dopomoci informativní kampaň o možnostech a přínosech recyklace cílená na obyvatele města. Ostřanská navrhuje také zlepšení vybavenosti centrálních částí města v oblasti recyklace a udržování čistoty. Zabývala se i tím, jak zvýšit pocit bezpečí ve městě Brně jak u obyvatel, tak u návštěvníků. Četnost přenocování může zvýšit spolupráce jednotlivých ubytovacích zařízení a TIC města. Ostřanská také doporučuje realizování marketingové kampaně na podporu portálu GO TO BRNO, včetně úpravy tohoto webu týkající se aktivnějšího cílení na zákazníka v sekci rezervace ubytování.

Kontakt pro bližší informace: Tereza Ostřanská, tel.: 739 138 703, mail: xostran1@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality