Architekti ocenili profesora Otrubu

11. 6. 2019
Profesor Mendelovy univerzity v Brně Ivar Otruba se stal historicky prvním krajinářským architektem, který byl oceněn Poctou České komory architektů. Ocenění, které převzal v pondělí v Praze, vnímá jako poctu pro celý obor. Krajinářští architekti podle něj nebyli v minulosti příliš oceňováni a kolegové architekti je prý vnímali spíše na úrovni zahrádkářů. Dnes už tak tomu není.

Odborná porota jednohlasně ocenila profesora Ivara Otrubu nejen za celoživotní přínos v oboru krajinářské architektury, ale i za přínos při výchově a formování budoucích krajinářských architektů. Připomenula, že v době jeho studií „se školení krajinářských architektů v našich zemích teprve začínalo formovat a nebylo z čeho vycházet,“ velkou měrou se proto věnoval samostudiu. Zajímal se také o výtvarné umění a umění obecně. Porota také ocenila mimořádnost brněnského botanické zahrady a arboreta vybudovaného podle vlastního návrhu Ivara Otruby. „Během patnácti let zde vznikla jedinečná sbírka rostlin, jejíž ucelenost, vědecké i výtvarné pojetí bylo a stále je na evropské úrovni,“ oceňují porotci.

Botanickou zahradu MENDELU Otruba dodnes považuje za svoje největší dílo. Dnes patří k oázám klidu v centru Brna stejně jako park Lužánky, na jehož rekonstrukci se také podílel. Ocenění od profesní organizace Otrubu, který se narodil v Kyjově a žije v Brně potěšilo. „Člověk má nějaké uznání, nežil nadarmo,“ řekl dnes s nadsázkou Otruba.

Otruba je autorem návrhů mnoha krajinářských staveb u nás i v zahraničí – i ve svých 85 letech navrhuje a realizuje lázeňské parky, obnovy historických zahrad a parků, botanické zahrady a arboreta, hřbitovy i rodinné zahrady. Zabývá se také zahradnickým výstavnictvím. Výrazně se zapsal svojí pedagogickou činností a jako autor odborných publikací, současně je také významným popularizátorem evropské zahradní a krajinářské architektury.

Je zakládajícím členem České komory architektů. Ze svých prací si Otruba cení návrhy a realizace lázeňských parků například v Karlově Studánce, slovenském Bardějově nebo naposledy v Luhačovicích. Porota vyzdvihla mj. i areál Kamencového jezera v Chomutově, obnovu zámecké zahrady a parku v Mikulově, areál Brněnských veletrhů a výstav a také mnoho projektů jako areál zámku v Jezeří, hřbitovy v Mostě a Chomutově, které se kvalitou výtvarného pojetí výrazně vymykají českému i mezinárodnímu standardu.

Z posledních prací si Otruba sám cení například práce na předpolí zámku v Mikulově, činný je neustále. „Na Den dětí jsme otevřeli dětské hřiště s vodním prvkem v Lužánkách,“ dodal Otruba, který mezi lety 1990 a 2000 koncipoval výuku budoucích krajinářských architektů a na Mendelově univerzitě v Brně je emeritním profesorem.

Poctou Česká komora architektů vzdává od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Návrhy na udělení Pocty podává každoročně odborná veřejnost. Z nominací pak laureáty vybírá odborná porota. Porota, od které vzešlo ocenění Pocta ČKA za rok 2018 profesoru Ivaru Otrubovi, byla složená z architektů Jána Stempela a Ivana Wahly, historika architektury a pedagoga Vladimíra Šlapety, teoretičky a historičky architektury Ivety Černé a publicistky Dagmar Vernerové. Česká komora architektů uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury.

Více aktualit

Všechny aktuality