Festival Halabala - přednáškový blok

16:00 – 19:00
Káznice Brno, Bratislavská 249/68, Brno-Zábrdovice
Lesnická a dřevařská fakulta

16:00 – 16:45 Materiálová empatie/Material Empathy
MgA. Kristina Zejkanová, Ateliér Design nábytku a interiéru v Plzni, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, ZČU
Je vše, co skončí v koši, skutečně odpadem? Pomohl by nám návrat k tradicím k lepší budoucnosti? Může být materiál výstražným prostředkem pro společnost?
Různé přístupy, stejný cíl. Přehlídka produktů s udržitelnou tématikou od studentů z ateliéru Design nábytku a interiéru v Plzni.

16:45 – 17:30 Známý – neznámý Jindřich Halabala aneb co víme a co dosud zůstává utajeno/Know-unknown Jindrich Halabala, what we know and what stays uncovered
PhDr. Dagmar Koudelková, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Národní centrum nábytkového designu
Přednáška je zaměřena na působení Jindřicha Halabaly v brněnských Spojených uměleckoprůmyslových závodech a na jeho návrhy nábytku pro tuto společnost, která v meziválečném období patřila k největším výrobcům nábytku ve střední Evropě. Připomíná Halabalův podíl na působivé firemní propagaci a prezentaci i jeho další zásluhy na úspěšném fungování podniku; upozorní na neúplnost informací a z toho plynoucí úskalí. Představí také některé ze současných aktivit svázaných se jménem tohoto brněnského architekta a značky „UP“.

18:00 – 19:00 Papírové desky/Paper Board
Ing. Alena Sobotková, Ústav designu a nábytku, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Od pokusů na zahradě v Louisianě s ručně vyrobeným papírem po upcyklovaný materiál, který lze využít v interiéru aneb disertační práce.

Výstavu si je možné prohlédnout od 15.00 do 20.00 hodin.