Úvod do studia Bc., 1. ročník, prezenční studium

8:00
Budova Q, učebna Q01
Lesnická a dřevařská fakulta