Úvod do studia Bc., 1. ročník, prezenční studium

Budova Q, učebna Q01