Předškolovák

Vranovská pláž
MENDELU

Oficiální seznamovací akce pro prváky celé MENDELU.

Více info: https://mendelu.predskolovak.cz/