Mendelova genetická konference

MENDELU

Pořadateli konference jsou univerzity a instituce, které dlouhodobě pečují o Mendelův odkaz a propagují jej ve vědecké komunitě i mezi veřejností. Účastníci konference budou mít možnost setkat se nad společným tématem, genetikou, na autentických místech a v rámci doprovodného programu navštívit další místa spojená s Mendelem. Více informací naleznete na webu a  v příloze.

Konference je jedinečnou příležitostí setkat se s mnoha významnými odborníky a zúčastnit se přednášek pokrývajících celou šíři oborů genetiky:

  • genetika člověka
  • genetika rostlin
  • genetika zvířat
  • genetika mikroorganismů
  • nové technologie v genetickém výzkumu
  • etické otázky v genetice
  • genetika a společnost
  • historie genetiky

Důležité termíny a odkazy

Registrace: od 31. ledna 2022 do 31. května 2022

Pozdní registrace: od 1. června 2022 do 30. června 2022.

Registrujte se zde

Zasílání abstraktů: od 31. ledna 2022 do 31. března 2022

Přihlaste svůj abstrakt zde