LDF MENDELU na Národní výstavě myslivosti  

9:00
Výstaviště Brno, pavilon G1
MENDELU

Na Národní výstavě myslivosti (22.–26. 4.) bude mít svůj stánek laděný na mysliveckou notu i Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU. Návštěvníkům připomene svou stoletou historii podpory odborné úrovně myslivosti, významné osobnosti oboru, ale také aktuálně řešená témata, např. hledání cest, jak dosáhnout rovnováhy mezi zvěří a lesem, testování možností zlepšení životních podmínek zvěře a další. Příchozí si mohou vyzkoušet soutěžní znalostní kvíz na téma péče o zvěř a prohlédnout si exponáty. Odborníci na místě zodpoví dotazy ke studiu myslivosti na LDF. 

Milovníci mysliveckého troubení se mohou těšit na vystoupení Trubačů LDF MENDELU.

Součástí stánku LDF MENDELU bude také koutek Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zájemci si zde budou moct zakoupit jednak novou knihu Ke kořenům – 100 let Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, která vyšla u příležitosti 100 let od založení ŠLP Křtiny, a jednak balíčky mražené zvěřiny.  

Svou „stovku“ si letos připomíná i Českomoravská myslivecká jednota, což se také odrazí v programu Národní výstavy myslivosti.

Výstaviště bude otevřeno od 9 do 17 hodin, ve středu do 16 hodin.

Národní výstava myslivosti