Konference ICOLLE 2022

hotel Vista Brno
Institut celoživotního vzdělávání

14. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2022 proběhne 7. 9. 2022 v hotelu Vista v Brně. V případě nepříznivé situace bude mít konference online podobu.

Hlavním tématem bude „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století.

Téma letošní konference jsme spojili se 430. výročím narození významné pedagogické osobnosti Jana Amose Komenského. Jeho nadčasové myšlenky jsou aktuální i v současném vzdělávání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Akcentoval nejen chápání vzdělávání jako celoživotního procesu, ale usiloval o vzdělávání pro všechny bez rozdílu věku, národnosti, nadání, fyzického či psychického zdraví. Jeho myšlenky nás tak přivádí k tématům obsažených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Na konferenci bychom rádi otevřeli diskusi na téma současné realizace Komenského myšlenky „omnes, omnia, omnio“, tedy učit „všechny, všemu, všestranně“, a to v různých oblastech vzdělávání.

Jako přednášející vystoupí na konferenci domácí i zahraniční odborníci. Příspěvkům s tématikou celoživotního vzdělávání se budou věnovat také odborné sekce, kterými budou:

  • Preprimární a primární vzdělávání
  • Sekundární vzdělávání
  • Terciární vzdělávání
  • Další vzdělávání
  • Posterová sekce

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Registrace na konferenci ICOLLE 2022 je možná už jen pro účastníky s pasivní účastí, a to 31. 8. 2022.

Další informace o konferenci a registrace