Aktuální otázky ve vinohradnictví a ve šlechtění révy vinné

aula ZF MENDELU, Valtická 337, Lednice
Zahradnická fakulta

Zveme vás na konferenci Aktuální otázky ve vinohradnictví a ve šlechtění révy vinné, která se koná dne 14. – 15. srpna 2024 na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici.

Konference se koná u příležitosti 100. výročí narození prof. Ing. Viléma Krause, CSc.

Přihlášení na konferenci