Kafé pod platanem

Agronomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno