Inaugurace rektora

MENDELU

Slavnostní ceremoniál inaugurace nového rektora prof. Dr. Ing. Jana Mareše proběhne v aule univerzity.