ICOLLE 2023: Udržitelný učitel

8:30 – 17:00
Institut celoživotního vzdělávání MENDELU
Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 15. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2023, která proběhne 13. 9. 2023 na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Letošní ročník konference se zaměří na téma Udržitelný učitel.

Podstatným tématem dnešní doby, napříč různými vědními obory, je udržitelnost. Ve středobodu všeho ovšem stále zůstává člověk. Ten člověk, který neustále produkuje, konzumuje a zase produkuje. V oblasti pedagogických věd jde kromě žáka nejčastěji o roli učitele. Jak však můžeme nad tématem udržitelnosti uvažovat v pedagogických vědách? Záměrem 15. ročníku mezinárodní konference ICOLLE 2023 je vytvořit prostor pro diskusi nad tématem udržitelného učitele a s tím souvisejících otázek:

  • Jak býti udržitelným učitelem?
  • Jaké kompetence má mít učitel napříč různými stupni vzdělávání a jak si je má udržovat a rozvíjet?
  • Je udržitelný současný stav učitelského pregraduálního vzdělávání?
  • Jakým způsobem udržovat a slaďovat rodinný a pracovní život?
  • Jakými cestami pomáhat udržet psychický a fyzický stav učitele?

Napříč odbornými sekcemi budou v souvislosti s výše uvedenými otázkami diskutována další související témata rezonující ve všech oblastech vzdělávání.

Registrace na konferenci ICOLLE 2023 je možná do 15. 6. 2023 pro účastníky s aktivní účastí, do 31. 8. 2023 pro všechny ostatní.

Další informace o mezinárodní vědecké konferenci celoživotního vzdělávání ICOLLE 2023, včetně registrace, jsou k dispozici na www.icolleconference.cz