27th European Scientific Conference of Doctoral Students PEFnet 2023

budova Q
Provozně ekonomická fakulta

Každoročně Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně pořádá konferenci doktorandů nazvanou PEFnet. Tato konference poskytuje doktorandům z celého světa příležitost prezentovat své výzkumné práce a navázat komunikaci s ostatními kolegy a vědeckými pracovníky. PEFnet má za cíl propojit mladé vědecké pracovníky a doktorandy, aby mohli sdílet své zkušenosti a originální vědecké přínosy na témata spojená s ekonomickými studiemi.

Hlavním záměrem této konference je umožnit doktorandům českých i zahraničních univerzit prezentovat výsledky svého výzkumného úsilí a získat zpětnou vazbu a doporučení od zkušených vědeckých pracovníků a ostatních účastníků konference.

PEFnet konference se zaměřuje na témata jako Finance a ekonomika podniku, Informatika a informační systémy, Ekonomika a hospodářská politika, ESG: Environmentální, sociální a podnikové řízení, Finance, Management, Marketing a obchod, a Kvantitativní metody.

Konference proběhne 23. listopadu 2023 na kampusu Mendelovy univerzity v Brně, na Provozně ekonomické fakultě v budově Q. Jejím oficiálním jazykem je angličtina, a proto není dostupný žádný překladatelský nebo tlumočnický servis.

  • 11. 09. 2023: Zahájení registrace
  • 23. 10. 2023: Termín pro odeslání rozšířených abstraktů
  • 25. 10. 2023: Termín pro platby
  • 06. 11. 2023: Termín pro odeslání plných textů
  • 23. 11. 2023: Konference

Za účast na konferenci se platí registrační poplatek ve výši 1250 CZK. Registrační poplatek je zdarma pro studenty PEF MENDELU.

Těšíme se na setkání s vámi na PEFnet konferenci 2023!

Kontakt pro dotazy: pefnet@mendelu.cz. Registrace bude zahájena 11. září 2023.

banner na web pro pefnet 2023 - doktorandskou konferenci