2. kolo přijímacího řízení do Bc. a NMgr. studia na AF

UIS

Termín podávání přihlášek do Bc. a NMgr. studia pro 2. kolo přijímacího řízení21. 7. 2022 – 10. 8. 2022

Více informací najdeš na webu AF v sekci Přijímací řízení a důležité termíny.