Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia v rámci 2. kola

9:00 – 12:00
Agronomická fakulta, budova C, posluchárna C01
Agronomická fakulta

Předpokládaný harmonogram zápisu:

 • 9,00 hod. prezence
 • 9,00 – 12,00 hod. zápis
 • 12,00 – 13,00 hod. fotografování na studijní průkaz – ISIC kartu

K zápisu si přineste:

 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • psací potřeby,
 • poučení studentů o BOZP,
 • tiskopisy k potvrzení – průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
 • letošní absolventi AF – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium,
 • absolventi z jiných univerzit, absolventi AF v minulých letech, absolventi jiných fakult MENDELU – v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat kartu novou, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu)

Tvoje osobní účast na zápisu je nutná, dostav se přesně v uvedenou hodinu, program zápisu je hromadný. U zápisu do studia obdržíš Rozhodnutí o přijetí.

Uchazeč může být zapsán pouze do prezenční nebo kombinované formy studia v rámci jedné specializace v rámci programu, pokud byl přijat do obou forem v rámci jedné specializace v rámci programu.

Více informací k zápisu najdeš na stránce fakulty Zápisy do 1. ročníku NMgr. studia