Absolventi MENDELU najdou práci bez problémů, preferují zaměstnání v oboru

29. 10. 2019
Absolventi Mendelovy univerzity v Brně preferují práci v oboru, který odpovídá tomu, co na vysoké škole studovali. Uplatnění v praxi najdou bez problémů. Celkem 91 procent studentů magisterského studia najde zaměstnání do roka po ukončení studia. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu mezi absolventy školy.  

Nejrychleji nastupují do práce absolventi Provozně ekonomické fakulty. Ihned po dokončení magisterského studia jich do zaměstnání směřuje 77 procent, rok po škole je to už 90 procent. U ostatních fakult bezprostředně po dokončení vysoké školy nastupuje do práce zhruba polovina absolventů. Důvodem je skutečnost, že na dotazník odpovídají těsně po promocích, kdy většina absolventů práci teprve hledá. Šetření potvrdilo i skutečnost, že 88 % absolventů najde zaměstnání do tří měsíců. Rok po dokončení studia je to už někde i více než 90 procent. „Velký zájem je o absolventy lesnické a dřevařské fakulty, kteří rok po ukončení magisterského studia najdou uplatnění v 95 procentech případů,“ uvedla Klára Tepalová z odborného pracoviště rektorátu Mendelovy univerzity v Brně, které se analýzami uplatnění studentů v praxi zabývá.

„Průzkum mezi absolventy nám potvrdil, že chtějí pracovat v oboru, který vystudovali. Jde o oblasti jako je zemědělství, potravinářství, životní prostředí, odpadové hospodářství. V případě lesnické fakulty je to pak arboristika, lesnictví. Z ekonomických oborů naši absolventi pracují v marketingu, managementu, financích či účetnictví. Z lednické Zahradnické fakulty můžeme uvést zahradnictví, zemědělství, architekturu a urbanismus. Absolventi FRRMS nejčastěji směřují do státní správy, administrativy a obchodu,“ uvedla Tepalová.

Podle ní by někteří absolventi uvítali na škole větší zaměření na praxi a na výuku jazyků. Mezi nejatraktivnější předměty patří osobní a rodinné finance, ochrana lesa, zakládání lesů, reprodukce hospodářských zvířat, použití rostlin a mezinárodní vinohradnictví a vinařství. „Vzpomínky na studium jsou mezi absolventy převážně pozitivní u všech součástí. Řada z nich uváděla například navázání přátelských vztahů se spolužáky, kvalifikované pedagogy a příjemné prostředí,“ dodala Tepalová.

Data vychází z dotazníkového šetření mezi absolventy, které proběhlo v červnu a červenci. Osloveny byly dvě skupiny, a to čerství absolventi a absolventi rok od ukončení studia. Mendelova univerzita v Brně má v současné době pět fakult a Institut celoživotního vzdělávání. Na škole je cca 8500 studentů, ročně má univerzita přes 2300 absolventů.

Kontakt pro bližší informace:Ing. Klára Tepalová, klara.tepalova@mendelu.cz; tel.: +420 770 177 458

Graf zaměstnanosti absolventů

Více aktualit

Všechny aktuality