44. ročník Ingrových dnů proběhne 28. února

26. 2. 2018
České a zahraniční osobnosti, které se zabývají problematikou jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin se sjedou na 44. ročník odborné konference Ingrovy dny. Mezinárodní konferenci pořádá Ústav technologie potravin Mendelovy univerzity v Brně ve svém univerzitním kampusu v na Zemědělské 1 v Černých Polích 28. února 2018.  

Hlavním zaměřením odborné konference je problematika jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin rostlinného a živočišného původu, řeší aktuální témata z této oblasti. Ingrovy dny jsou příležitostí k setkání odborníků v oblasti výroby, kontroly a hodnocení jakosti potravin z vědeckých institucí, dozorových orgánů a praxe. V letošním ročníku potvrdila účast stovka odborníků včetně 33 inspektorů a ředitele Ing. Martina Klanicy ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  

Ingrovy dny řeší aktuální témata do hloubky – vystoupí například profesorka Jana Dostálová s prezentací „Rostlinné nápoje a jejich výživové hodnocení“, profesorka Iva Steinhauserová bude prezentovat téma „Vliv kastrace na jakost vepřového masa“. Součástí Ingrových dnů je také vývěsková a posterová sekce. Ta slouží k neformální diskusi odborníků, v letošním roce bude posterových sdělení 26. V nich se objeví například témata „Analýza ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2017“, „Ovlivňuje sucho kvalitu brambor?“, „Autenticita vína“ atd.

Konference Ingrovy dny bude zakončena prohlídkou budovy M2 kampusu Mendelovy univerzity, kde se nachází poloprovozní laboratoře Ústavu technologie potravin, např. masný poloprovoz nebo experimentální pivovar.

PROGRAM KONFERENCE:

9.15 – 13.45 Přednášky a diskuse:

  • Dostálová, J.: Rostlinné nápoje a jejich výživové hodnocení
  • Horna, A: Aktuální poznatky o bioaktivních látkách v jablcích
  • Bárta, J: Bílkoviny patatinového komplexu v bramborách a jejich využití z odpadních vod při zpracování průmyslových brambor
  • Steinhauserová, I.: Vliv kastrace na jakost vepřového masa
  • Kouřimská, L.: Využití mikrovlnného záření při přípravě potravin
  • Švec, I.: Vliv ročníku pěstování lnu setého na charakteristiky kompozitní směsi pšeničné mouky a lněné vlákniny
  • Saláková, A.: Možnosti hodnocení jakostních parametrů masných výrobků
  • Čuboň, J.: Molekulárne hmotnosti degradovaných bielkovín a ich využitie při stanovení procesu zrenia v sušenom solenom mase.

15.00 – 16.00 hodin Prohlídka budovy M2 (poloprovozní laboratoře Ústavu technologie potravin)

Kontakt pro média, možnost domluvení rozhovorů s odborníky a účastníky konference:

Mgr. Jiřina Studenková | 778 888 374 | jirina.studenkova@mendelu.cz

 

Odborné informace: Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. | 775 285 392 | miroslav.juzl@mendelu.cz | http://utp.af.mendelu.cz/cz/seminare/ingrovy_dny_2018

Více aktualit

Všechny aktuality