Tiskové zprávy

 

Tiskové zprávy, které Mendelova univerzita v Brně vydala, jsou řazeny chronologicky.
V případě využití tiskové zprávy je třeba respektovat autorství a správné uvedení zdroje.

 

26. 11. 2021

V posledních letech se lesníci stále častěji setkávají s tím, že hraboši ohryzávají kůru stromů nejenom v zimě, kdy je nedostatek potravy, ale také v průběhu vegetační sezóny. Pro jejich nezvyklé chování až doposud chybělo vysvětlení.


24. 11. 2021

Nanotechnologie patří k velkým výzvám českého průmyslu. Už nyní čeští vědci i firmy hrají v této oblasti prim. Někteří dokonce říkají, že Česká republika má velkou šanci světu v této oblasti něco nabídnout a zároveň transformovat...


22. 11. 2021

Fenoménem dnešní uspěchané doby se stává tzv. technostres. Jeho vliv ještě akcelerovala pandemie COVID-19 a přesun dalších pracovních aktivit do online prostředí. Nejvíce ohroženou je skupina zaměstnanců nad 50 let. Z předběžných...


19. 11. 2021

Klimatolog Miroslav Trnka z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně převzal Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném...


18. 11. 2021

V terénu i v laboratoři hodnotí experti z Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU vánoční stromy pro dvě největší města v republice. Zabere jim to každoročně několik dní. Aby byla instalace stromu bezpečná na vybraném místě,...


15. 11. 2021

Novým děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se stane Jan Mareš (59). Zvolil jej dnes na čtyři roky s funkčním obdobím od 1. února 2022 akademický senát fakulty, který vybíral z celkem tří kandidátů. Mareš uspěl ve...


15. 11. 2021

Pozici děkana Provozně ekonomické fakulty na další čtyřleté období obhájil Pavel Žufan (50). Dnes jej jednohlasně zvolil akademický senát fakulty. Jeho jediným protikandidátem byl ekonom Lubor Lacina.


11. 11. 2021

V Mikulčicích, které byly koncem června postižené tornádem, začne v sobotu výsadba nových stromů. Její charakter navrhli odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Celkem půjde v první fázi o 38 stromů, především pak o lípy a javory,...


11. 11. 2021

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová obdržela od svého zvoleného nástupce Vojtěcha Adama vysvětlení k případu údajných nejasností v jeho vědeckých publikacích, zveřejněných v rámci výzkumné skupiny CEITEC VUT, kterou...


9. 11. 2021

Vánočním stromem pro Brno bude letos jedle. Městu ji tradičně daruje z univerzitních lesů Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Na cestu na brněnské náměstí Svobody se strom vydá v sobotu 20. listopadu opět koňským povozem. Jedle...


Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU